Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 J D Wetherspoon PLC JDW 26 feb 2021 1 236.00 -3.13   
 Jadestone Energy Inc JSE 26 feb 2021 73.25 -7.28   
 James Fisher & Sons PLC FSJ 26 feb 2021 1 182.00 0.00   
 James Halstead plc JHD 26 feb 2021 498.00 +1.43   
 Jangada Mines Plc JAN 26 feb 2021 9.50 -3.06   
 Jarvis Securities JIM 26 feb 2021 228.00 +3.64   
 Jaywing Plc JWNG 26 feb 2021 9.90 -7.04   
 JD Sports Fashion PLC JD 26 feb 2021 830.40 -2.79   
 Jersey Electricity Plc JEL 26 feb 2021 510.20 -0.96   
 Jersey Oil and Gas Plc JOG 26 feb 2021 225.99 +0.38   
 JKX Oil & Gas PLC JKX 26 feb 2021 26.60 -1.48   
 JLEN Environmental Assets Grou JLEN 26 feb 2021 114.00 -1.72   
 John Laing Group Plc JLG 26 feb 2021 301.60 -1.37   
 John Lewis of Hungerford Plc JLH 26 feb 2021 0.71 0.00   
 John Wood Group PLC WG 26 feb 2021 299.10 -3.52   
 Johnson Matthey PLC JMAT 26 feb 2021 3 055.00 -1.89   
 Johnson Service Group plc JSG 26 feb 2021 162.50 +5.38   
 Joules Group Plc JOUL 26 feb 2021 187.50 -1.57   
 JP Morgan Mid Cap Investment T JMF 26 feb 2021 1 115.00 +0.45   
 JPEL Private Equity Limited PR JPEL 26 feb 2021 1.18 +3.02   
 JPMorgan American Investment T JAM 26 feb 2021 579.00 -2.20   
 JPMORGAN ASIA GROWTH & INCOME PLC JAGI 26 feb 2021 507.00 -2.12   
 JPMORGAN CHINA GROWTH & INCOME PLC ORD 25P JCGI 26 feb 2021 680.00 -7.61   
 JPMorgan Claverhouse Investmen JCH 26 feb 2021 650.00 -0.61   
 JPMorgan Elect Plc JPEC 26 feb 2021 105.00 0.00   
 JPMorgan Elect Plc JPEI 26 feb 2021 92.00 0.00   
 JPMorgan Elect Plc JPE 26 feb 2021 935.90 -0.45   
 JPMorgan Emerging Markets Inve JMG 26 feb 2021 136.00 -3.41   
 JPMorgan Eur Smaller Companies JESC 26 feb 2021 459.00 -0.86   
 JPMorgan European Investment T JETI 26 feb 2021 131.00 -1.50   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK