Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 J D Wetherspoon PLC JDW 9 jul 2020 955.00 -2.10   
 Jadestone Energy Inc JSE 9 jul 2020 72.00 -2.70   
 James Fisher & Sons PLC FSJ 9 jul 2020 1 343.91 -1.47   
 James Halstead plc JHD 9 jul 2020 514.00 -1.53   
 Jangada Mines Plc JAN 9 jul 2020 2.58 +2.58   
 Jarvis Securities JIM 9 jul 2020 570.00 +0.35   
 Jaywing Plc JWNG 9 jul 2020 3.19 +3.84   
 JD Sports Fashion PLC JD 9 jul 2020 659.91 +0.35   
 Jersey Electricity Plc JEL 9 jul 2020 478.00 +3.43   
 Jersey Oil and Gas Plc JOG 9 jul 2020 137.50 -6.46   
 JKX Oil & Gas PLC JKX 9 jul 2020 17.20 -5.18   
 JLEN Environmental Assets Grou JLEN 9 jul 2020 119.00 0.00   
 John Laing Group Plc JLG 9 jul 2020 287.20 -1.37   
 John Lewis of Hungerford Plc JLH 9 jul 2020 0.45 +1.58   
 John Wood Group PLC WG 9 jul 2020 193.15 -1.80   
 Johnson Matthey PLC JMAT 9 jul 2020 2 076.00 -0.34   
 Johnson Service Group plc JSG 9 jul 2020 117.80 +1.55   
 Joules Group Plc JOUL 9 jul 2020 104.00 -0.95   
 JP Morgan Mid Cap Investment T JMF 9 jul 2020 868.00 -0.69   
 JPEL Private Equity Limited PR JPEL 9 jul 2020 1.07 0.00   
 JPMorgan American Investment T JAM 9 jul 2020 482.50 -1.93   
 JPMorgan Brazil Investment Tru JPB 9 jul 2020 62.35 +0.56   
 JPMORGAN CHINA GROWTH & INCOME PLC ORD 25P JCGI 9 jul 2020 530.00 +1.92   
 JPMorgan Claverhouse Investmen JCH 9 jul 2020 564.00 -1.40   
 JPMorgan Elect Plc JPEC 9 jul 2020 100.00 0.00   
 JPMorgan Elect Plc JPEI 9 jul 2020 82.00 -1.20   
 JPMorgan Elect Plc JPE 9 jul 2020 790.00 -0.09   
 JPMorgan Emerging Markets Inve JMG 9 jul 2020 1 052.00 +0.23   
 JPMorgan Eur Smaller Companies JESC 9 jul 2020 359.00 -1.37   
 JPMorgan European Investment T JETG 9 jul 2020 275.00 -0.72   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu