Teknisk poängsumma

Teknisk poängsumma anges på några platser på Investtech:s sidor i parentes efter aktiens värdering, och på andra platser i tabeller där många aktier listas.

Teknisk poängsumma är en värdering av en aktie som görs automatiskt av Investtechs dataprogram. Värderingen görs på en skala från -100 till 100, där aktier med värden lägre än -50 anses som "säljkandidater", mellan -50 og -25 som "svag säljkandidat", mellan -25 og 25 som "neutral", mellan 25 og 50 som "svag köpkandidat" och över 50 som "köpkandidat". Teknisk poängsumma anges för kort, medellång och långsiktig analys. Det anges också en motsvarande poängsumma för insiderhandelanalys där detta är tillgängligt.

Teknisk poängsumma för Totalanalysen beräknas som en normaliserad summa av teknisk poängsumma utifrån kort, medellång och långsiktig analys. Dessutom anges poängsummor från insiderhandelsanalys där detta är tillgängligt. Observera att teknisk poängsumma för Totalanalysen mycket väl kan vara högre än genomsnittet av kort, medellång och långsiktig analys. Detta kan bero på denna normalisering, där poängen är att en aktie som är svagt positiv på många kriterier gärna kan bli klart positiv totalt sett. En parallell till detta kan vara att en aktie som har fått köprekommendationer från tre olika mäklarhus är starkare än en som har fått köprekommendationer bara från ett mäklarhus.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK