Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 Railcare Group RAIL 3 mar 2021 24.50 +0.41   
 RAK Petroleum RAKPO 3 mar 2021 7.50 0.00   
 Raketech RAKE 3 mar 2021 20.50 -2.38   
 Ranplan Group RPLAN 3 mar 2021 7.58 -2.07   
 Ratos A RATOA 3 mar 2021 45.90 +1.77   
 Ratos B RATOB 3 mar 2021 45.76 +2.33   
 Raybased RBASE 3 mar 2021 0.47 +3.55   
 RaySearch Laboratories B RAYB 3 mar 2021 89.60 -5.08   
 Raytelligence RAYTL 3 mar 2021 3.99 +0.25   
 Reach Subsea REACHO 3 mar 2021 2.06 0.00   
 Readly International READ 3 mar 2021 59.58 -2.23   
 Real Heart HEART 3 mar 2021 8.22 +0.24   
 Real Holding i Sverige B REALB 3 mar 2021 0.03 -3.57   
 RealFiction REALFI 3 mar 2021 18.55 +0.82   
 REC Silicon RECSIO 3 mar 2021 16.60 0.00   
 Recipharm B RECIB 3 mar 2021 232.40 0.00   
 Recyctec B RECYB 3 mar 2021 13.00 +2.36   
 Redsense Medical REDS 3 mar 2021 45.30 +1.57   
 Redwood Pharma REDW 3 mar 2021 7.10 -1.39   
 Rejlers B REJLB 3 mar 2021 150.00 +0.67   
 ReNewCell RENEW 3 mar 2021 265.80 0.00   
 Rentunder Holding RENT 3 mar 2021 0.69 -0.71   
 Respiratorius RESP 3 mar 2021 2.10 +7.69   
 Resurs Holding RESURS 3 mar 2021 47.78 +0.13   
 RhoVac RHOVAC 3 mar 2021 23.70 -2.47   
 Risk Intelligence RISK 3 mar 2021 7.25 -7.05   
 Rizzo Group B RIZZOB 3 mar 2021 0.10 0.00   
 RLS Global RLS 3 mar 2021 6.06 -1.62   
 RNB Retail and Brands RNBS 3 mar 2021 0.68 -1.45   
 Rolling Optics Holding RO 3 mar 2021 2.95 -2.32   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK