Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 Railcare Group RAIL 29 sep 2020 24.40 -2.40   
 Raketech RAKE 29 sep 2020 9.44 +0.85   
 Ranplan Group RPLAN 29 sep 2020 8.74 -1.13   
 Ratos A RATOA 29 sep 2020 32.80 +0.92   
 Ratos B RATOB 29 sep 2020 33.36 +1.21   
 Raybased RBASE 29 sep 2020 0.50 -1.96   
 RaySearch Laboratories B RAYB 29 sep 2020 85.10 +0.12   
 Raytelligence RAYTL 29 sep 2020 4.20 -7.69   
 Reach Subsea REACHO 29 sep 2020 1.50 0.00   
 Readly International READ_20200923_0 29 sep 2020 60.60 0.00   
 Readly International AB READ 29 sep 2020 54.00 0.00   
 Real Heart HEART 29 sep 2020 5.84 +2.46   
 Real Holding i Sverige B REALB 29 sep 2020 0.02 +4.76   
 RealFiction REALFI 29 sep 2020 35.00 +9.72   
 REC Silicon RECO 29 sep 2020 3.84 0.00   
 Recipharm B RECIB 29 sep 2020 154.70 -0.96   
 Recyctec B RECYB 29 sep 2020 13.35 +1.14   
 Redsense Medical REDS 29 sep 2020 48.80 -4.31   
 Redwood Pharma REDW 29 sep 2020 13.30 +1.14   
 Rejlers B REJLB 29 sep 2020 142.00 +1.79   
 Rentunder Holding RENT 29 sep 2020 1.09 -7.63   
 Respiratorius RESP 29 sep 2020 2.54 +3.67   
 Resurs Holding RESURS 29 sep 2020 46.48 +0.17   
 RhoVac RHOVAC 29 sep 2020 19.30 -0.72   
 Risk Intelligence RISK 29 sep 2020 5.75 +6.48   
 RLS Global RLS 29 sep 2020 6.70 +6.35   
 RNB Retail and Brands RNBS 29 sep 2020 0.72 +3.13   
 Rolling Optics Holding RO 29 sep 2020 2.75 -1.79   
 Rootfruit ROOT 29 sep 2020 7.00 -4.11   
 Rottneros RROS 29 sep 2020 8.14 +1.37   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK