Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 S.D. Standard Drilling SDSDO 20 apr 2021 1.17 0.00   
 S2Medical S2M 20 apr 2021 6.60 -2.22   
 SAAB B SAABB 20 apr 2021 231.30 -3.10   
 Safe at Sea SAFE 20 apr 2021 2.44 +7.02   
 Safe Lane Gaming B SLGB 20 apr 2021 0.18 -5.88   
 Safeture SFTR 20 apr 2021 10.10 -9.82   
 Saga Pure SAGAO 20 apr 2021 3.00 0.00   
 Sagax A SAGAA 20 apr 2021 219.00 +0.46   
 Sagax B SAGAB 20 apr 2021 218.60 +0.64   
 Sagax D SAGAD 20 apr 2021 32.70 +0.15   
 Sagax Pref SAGAPREF 20 apr 2021 35.00 0.00   
 SalMar SALMO 20 apr 2021 569.80 +0.42   
 Salmones Camanchaca SACAMO 20 apr 2021 59.00 0.00   
 SaltX Technology Holding B SALTB 20 apr 2021 5.19 -2.63   
 Samtrygg Group B SAMTB 20 apr 2021 4.16 -0.48   
 Sandvik SAND 20 apr 2021 225.90 -5.32   
 Saniona SANION 20 apr 2021 23.45 +5.16   
 SARSYS-ASFT SARS 20 apr 2021 4.33 -2.70   
 SAS SASNOO 20 apr 2021 1.87 0.00   
 SAS SAS 20 apr 2021 1.99 -3.55   
 SATS SATSO 20 apr 2021 22.85 0.00   
 Savosolar SAVOS 20 apr 2021 1.07 +1.52   
 Saxlund Group SAXG 20 apr 2021 0.39 -1.64   
 Sbanken SBANKO 20 apr 2021 104.00 +0.58   
 SBB Norden B SBBB 20 apr 2021 30.20 -0.79   
 SBB Norden D SBBD 20 apr 2021 30.38 -0.13   
 SBB Norden Pref SBBPREF 20 apr 2021 645.00 -0.77   
 SCA A SCAA 20 apr 2021 158.80 -1.61   
 SCA B SCAB 20 apr 2021 154.85 -1.62   
 Scana SCANAO 20 apr 2021 2.38 0.00   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK