Risk

Risknivån anger vilken risk man tar genom att göra en investering i en given aktie. Aktier med hög risk har stor sannolikhet för att ge dig en procentuellt stor vinst och stor sannolikhet för att ge dig ett procentuellt stor förlust. På Investtechs sidor ser vi på två olika typer av risk:

Volatilitetsrisk anger risken i förhållande till hur stora svängningar det normalt sett är i aktien. Om volatilitetsrisken är hög, vet du att aktiekursen har stora dagliga och månatliga variationer. Genom att inneha sådana aktier kan därmed värdet på dina aktier gå både kraftigt upp och ned på kort sikt.
Volatilitetsrisken beräknas genom att se på genomsnittlig skillnad mellan lägsta och högsta kurs i alla 22-dagars-perioder under de sista 395 dagarna (dvs det medellånga chartet). Detta talet kan du hitta i tabellen under chartet, som "Volatilitet" i "1-månads"-perioder.
Följande indelning används:

1-månads-volatilitet  
Från  Till  Volatilitetsrisk
0%   10%   Låg
10%  20%   Medium
20%  40%   Hög
40%      Extrem

Likviditetsrisk anger risk i förhållande till hur enkelt det är att få genomfört handel i aktien. Om likviditetsrisken är hög, är det ofta stor spread mellan köpare och säljare, och det är små och få volymer som handlas. Genom att genomföra ett köp eller försäljning av en sådan aktie kan värdet på din investering gå kraftigt upp eller ned, speciellt om du ska köpa en större post och/eller har det besvärligt med att komma in eller ut.
Likviditetsrisk beräknas genom att se på genomsnittlig daglig omsättning det sista kvartalet, indelat i de sista 5 dagarna, de föregående 17 dagarna samt de föregående 44 dagarna. Dessa talen är härledda från "Volatilitet" för "1 vecka", "1 månad" och "1 kvartal" som anges i tabellen under chartet.
Följande indelning används:

Daglig genomsnittslikviditet   				Likviditetsrisk
 över 10 mill kronor eller 1.00 mill euro/dollar     	Låg
 1-10 mill kronor eller 0.10-1.00 mill euro/dollar     	Medium
 10 000 - 1 mill kronor eller 0.001-0.10 mill euro/dollar 	Hög
 under 10 000 kronor eller 0.001 mill euro/dollar    	Extrem

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+