Turn insights to return

Investtech does technical analysis of stocks for you. Analyses with concrete recommendations for all stocks on the Oslo Stock Exchange

22 år

Ökat investerares avkastning sedan 1997

Oberoende analyser

Egenutvecklad algoritm

Används av branch

Våra analyser används av aktörer för att öka avkastning på aktieinvesteringar

Rekommendationer

Uppdateras dagligen

Stöds av forskning

Våra analyser är baserade på kvantitativ forskning sedan 1994

Goda resultat

Våra modelportföljer och rekommendationer har överträffat index över tid

Free 14 day trial now

Get access to Investtech´s analyses of 30.000+ stocks for 2 weeks with no obligations whatsoever. After 2 weeks the trial period is automatically terminated.

Wachtwoord wordt per sms verzonden naar het opgegeven telefoonnummer.
Ik wil graag per e-mail op de hoogte worden gehouden van onderzoeksresultaten en ander nieuws van Investtech.
The offer is not valid for already registered users with Investtech. We offer one trial period per user. Investtech reserves the right to send the customer information by e-mail. For questions, please contact us by email info@investtech.com or call us at +47 21 555 888

Partners