Horisontal trend brudt ned

Brud ned på en horisontal trend signalerer et negativt skift i investorpsykologien, og er et salgssignal.

Horisontal trend brudt nedHorisontale trender indikerer, at investormassen er i balance over tid. Når kursen bryder ned, er det et tegn på øget salgsinteresse – der har været en overvægt af sælgere i aktien. Dette kan typisk komme som følge af fundamentale nyheder. Specielt hvis et brud ned sker på øgende volumen, signalerer det indledningen på en faldende trend og dermed en videre nedgang på sigt.

Brud ned på en horisontal trend er et kraftigere signal, hvis kursen samtidig har brudt under bundpunkterne, som definerer trendgulvet. I modsatte tilfælde vil der fortsat være støtte ved disse punkter, hvilket betyder, at kursen lettere kan stige tilbage igen.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK