Stigende trend brudt ned

Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende. Aktier, der ligger i stigende trender, signalerer at stige videre. Trender varer ofte længere end mange investorer tror, hvorfor mange sælger for tidligt.  

Stigende trend brudt nedNår en stigende trend bliver brudt ned, er det et signal om en ændring i stigningstakten. Stigende trender starter ofte med en kraftig stigningstakt, der aftager, som tiden går. Alligevel kan bedriften være inde i en langsigtet positiv udvikling og optimismen stadig nå nye investorgrupperinger og analytikere.

Figuren viser normalsituationen, når en stigende trend bliver brudt ned. Den oprindelige trend er tegnet i sort, mens den nye trend er tegnet med blåt.

 

Stigende trend brudt nedFiguren viser fasene i, hvordan en trendvending ofte opstår. Varselsignaler gives ved brud på trendgulvet på vej ned fra B til C, mens salgssignal først gives ved punkt E, når kursen slutter under forrige bundpunkt.

 

Volumenudviklingen er vigtig

Hvis et brud ned sker på neutralt eller aftagende volumen, er det ofte blot et tegn på passivitet blandt investorerne. Dette er naturligt efter en positiv nyhedsstrøm og kan bruges af langsigtede investorer til at købe sig langsomt op.

Hvis bruddet ned derimod sker på øgende volumen, indikerer det, at aktive sælgere presser kursen ned for at komme af med aktier. Dette er et tegn på en mulig negativ vending i investorpsykologien og kan anses som et tidligt salgssignal. En bekræftelse af salgssignalet fås først, når aktiekursen bryder under den foregående bund i kursgrafen.

I Investtechs analyser vil en aktie, der har brudt en stigende trend ned, få en teknisk trendpointsum, der er halvdelen af, hvad en aktie inde i en stigende trend vil få.

Relaterede artikler

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK