Forskningsresultat: RSI på höga nivåer

[This article is not yet translated to DAN. Showing untranslated version.]
Investtechs forskningsresultat på RSI strider mot den traditionella användningen av RSI, där man säljer en aktie som har stigit mycket, utifrån tanken att denna är överköpt och därför skall få en reaktion tillbaka. Resultaten indikerar att RSI väl lämpas som en momentum-indikator, av att den identifierar aktier med högt momentum, och att man genom att köpa dessa, kommer få en statistisk meravkastning långt över genomsnittlig börsavkastning.

Investtechs forskning visar att den genomsnittliga aktiekursutvecklingen, efter att 21-dagars RSI passerar över 70, motsvarar en årlig meravkastning på 11,4 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 24.208 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK