Forskningsresultat: Stigande och fallande trender

[This article is not yet translated to DAN. Showing untranslated version.]
Trenden i en aktie ger en indikation om investerare är positiva eller negativa till bolagets kommande ekonomiska utveckling. Att identifiera rätt trendkanal kan vara svårt, men det är samtidigt mycket viktigt. Investtechs algoritmer identifierar den gällande trendkanalen helt objektivt och forskning visar att man bör äga aktier i stigande trendkanaler då dessa följts av en genomsnittlig årlig meravkastning på 7,8 procentenheter, jämfört med -11,4 procentenheter för aktier i fallande trendkanaler.

 

Forskningsresultaten är baserade på 54.698 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK