Den aller vanligste feilen småsparere gjør: selger vinneraksjer for tidlig

[This article is not yet translated to DAN. Showing untranslated version.]
Publisert 19.05.2020

Når Investtech holder analysekurs eller er i dialog med småsparere på annen måte, hører vi ofte investorer si at de gjerne selger aksjer når de har steget fem eller ti prosent. Mange tenker at aksjen da har gått mye, og vil gjerne sikre en gevinst. Så kan de heller gå inn i aksjer som har falt, der de tenker oppsiden er større.

Fra forrige artikkel, som du kan lese her, så vi at å kjøpe taperaksjer statistisk har vært en dårlig strategi ifølge Investtech-forskning.

Nå skal vi se at det også kan være feil å selge vinneraksjer tidlig. Jeg tør påstå at det er den aller vanligste feilen småsparere gjør. Investtech-forskning viser overbevisende tall på at aksjer som allerede har steget, og viser visse typer kjøpssignaler, fortsetter å stige. Ikke bare stiger de videre, men de stiger mer enn andre aksjer.

Historisk har det vært lønnsomt å sitte lenge på vinneraksjene. Den positive utviklingen for selskapene og den optimistiske stemningen hos investorene varer ofte mye lenger enn mange tror, og kursene fortsetter å stige over lang tid.

Vi ser på fire typer aksjer man basert på Investtech-forskning bør kjøpe.

Stigende trend

Stigende trendEn stigende trend indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Da skal aksjekursen stige videre. Statistikk* for 45.958 tilfeller der aksjer i de nordiske aksjemarkedene lå i stigende trendkanaler på mellomlang sikt viser at disse i snitt steg 7,5 prosentpoeng mer enn referanseindeksene på annualisert basis.

Fjordkraft** ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. En videre oppgang indikeres.

 

Overkjøpt på RSI, sterkt positivt momentum

Aksjer som har steget mye på kort tid regnes som ‘overkjøpte’. Forholdet måles ved å se på aksjens Relative Strength Index, RSI, og er i klassisk teknisk analyse-litteratur regnet som et salgssignal. Investtechs forskning viser imidlertid at høy RSI indikerer at aksjen har sterkt positivt momentum, og at kjøpsinteressen fortsetter å øke. Dermed blir det feil å selge slike aksjer. Investtech-forskning* basert på 36043 tilfeller der RSI gikk over 70 viste en gjennomsnittlig årlig stigningstakt i den etterfølgende perioden på 9,0 prosentpoeng mer enn andre aksjer.

Bouvet** har RSI over 70 og viser med det et sterkt positivt momentum. Aksjen bør ifølge Investtech-forskning kjøpes.

 

Brudd på siste motstand

Kurs over støtteBrudd over det siste motstandsnivået i et kursdiagram skjer når mange investorer kjøper, tross at aksjen aldri, eller ikke på svært lang tid, har blitt handlet til høyere kurser. Samtidig er det få som vil selge, og kursen bryter opp. Aksjer som utløste slike brudd, og lå langt over det siste motstandsnivået i grafen, steg ifølge Investtech-forskning* 12,0 prosentpoeng mer enn andre aksjer på annualisert basis.

Europris har brutt motstanden ved 34,70 kroner. Det utløste et kjøpssignal, kursen ligger langt over dette nivået, og Investtech anbefaler å kjøpe aksjen.

 

Innsidekjøp

InnsidekjøpNår en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende tror aksjekursen skal stige. Det kan være at innsideren mener markedet har straffet aksjen for mye etter negative nyheter eller ikke godt nok verdsetter positive nyheter. Det kan også være mer generelt at framtidsutsiktene for selskapet ser gode ut og at innsidere oppfatter risikoen ved et kjøp som lav. Aksjer med kjøp fra innsidere har statistisk* steget 7,1 prosentpoeng mer enn referanseindeksene på annualisert basis.

SpareBank 1 SMN** falt kraftig da coronafrykten herjet som verst i februar og mars. To styremedlemmer kjøpte seg samtidig opp, og forrige uke kjøpte også to direktører aksjer i banken. SpareBank 1 SMN er maksimalt positiv på innsidehandler.

 

*Alle forskningsresultatene gjelder for nordiske aksjer samlet, Norge fra 1996, Sverige fra 2003, Danmark fra 2005 og Finland fra 2007. For alle landene så vi på data fram til 31.12.2018. Annualiserte avkastningstall er beregnet basert på kursutvikling de første tre månedene etter signalene.

**Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

 

Forskningsresultater

Investtech-forskning: Stigende trend

+7.5%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 7.5 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt 20.0%
Referanseindeks 12.6%
Meravkastning 7.5%p

Disse forskningsresultatene er basert på 45958 signaler fra nordiske aksjer i perioden 1996-2018.

Les mer

 

Investtech-forskning: Høyt positivt momentum og overkjøpt

+9.0%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 9.0 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt 22.5%
Referanseindeks 13.4%
Meravkastning 9.0%p

Disse forskningsresultatene er basert på 36043 signaler fra nordiske aksjer i perioden 1996-2018.

Les mer

 

 

Investtech-forskning: Kurs over støtte

+12.0%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 12.0 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt 24.4%
Referanseindeks 12.4%
Meravkastning 12.0%p

Disse forskningsresultatene er basert på 44463 signaler fra nordiske aksjer i perioden 1996-2018.

Les mer

 

Investtech-forskning: Innsidekjøp

+7.1%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 7.1 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt 16.3%
Referanseindeks 9.3%
Meravkastning 7.1%p

Disse forskningsresultatene er basert på 11322 signaler fra nordiske aksjer i perioden 1999-2018.

Les mer

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK