God børsjul!

[This article is not yet translated to DAN. Showing untranslated version.]
Publisert 21. desember 2018

God børsjul! Jeg prøver å skrive positivt, med det er ikke så lett. Jeg ville så gjerne avslutte året med noen oppløftende ord og anbefalinger på aksjer som skal stige mye med lav risiko. Først ble jeg helt overveldet av flommen av negative nyheter og impulser vi ser nå. Men ser vi litt dypere på ting, er det ikke helsvart. La oss først se på Oslo Børs Hovedindeks, analysere en oljeaksje, og så komme med et par klare kjøpsanbefalinger.

Hovedindeksen (OSEBX.OL) Siste sluttkurs: 804.24

Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatte sterkt ned torsdag, faller også fra åpning fredag, og er nede på nivået fra februar og mars tidligere i år. Indeksen har brutt den langsiktige, stigende trenden og de tidligere støttenivåene ved 868 og 840 poeng, og videre nedgang signaliseres. Neste støttenivå ligger rundt 785 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 21 poeng og den langsiktige indeksen er på 26 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at det har vært et sterkt fall i optimismen blant investorene, og at det nå er tre-fire pessimister for hver optimist. Vi må tilbake til januar 2016 for å finne like lave verdier for hausseindeksene. Foreløpig indikerer indeksene sterk og økende frykt i markedet. Enda lavere verdier, helst under 10, vil imidlertid indikere at vi står ovenfor en langsiktig vending opp.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 137 kjøp og bare 13 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 87 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 2,8 prosent i desember, hvorav cirka halvparten fra 21.desember, og ytterligere cirka syv prosent fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

DNO ASA (DNO.OL) Siste sluttkurs: 12.70

Oljesektoren har bidratt sterkt til fallet på Oslo Børs de siste ukene. Rigg og seismikk har trukket mest nedover, men også de rene produsentene har falt.
Investorer som ville ut av DNO presset kursen nedover i oktober og november. Det medførte at kursen fullførte to toppformasjoner, en hode-og-skuldre-formasjon og en dobbel-topp-formasjon. Slike formasjoner varsler at en stigende trend er slutt og at en fallende trend har begynt.
Kursen har fortsatt ned i ettertid og ligger nå i en fallende trendkanal på Investtechs kortsiktige kursdiagram.
Volumutviklingen er negativ og forsterker de negative trendsignalene. Et videre kursfall indikeres.
Ved reaksjoner opp har DNO motstand mellom 13.60 og 15 kroner. Første støttenivå er i underkant av 11 kroner.
Anbefaling: Selg

Sparebank 1 Nord-Norge (NONG.OL) Siste sluttkurs: 61.50

Sparebankene er lite eksponert mot internasjonal økonomi og har stått seg relativt bra gjennom høsten. I Sparebank 1 Nord-Norge har investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp, og egenkapitalbeviset ligger i en stigende trendkanal på lang sikt. Det er støtte ved 61 kroner og risikoen er relativt lav, med gjennomsnittlige månedlige svingninger under syv prosent. Banken er svakt positiv på innsidehandler etter at fire meldepliktige personer kjøpte seg opp i august og oktober.
Anbefaling: Kjøp

Element ASA (ELE.OL) Siste sluttkurs: 0.64

I Element har det meste gått galt i år. Det har toppet seg siste uken med revisorproblemer og avgangen til styreleder. Aksjen er ned 70 prosent på en drøy måned og 90 prosent siden mars, og er årets soleklare børstaper.
Slike aksjer har historisk gjerne fått en ekstra knekk ned før jul, da leie investorer vil rydde i porteføljen og bare vil bli ferdige, for så å reagere kraftig opp igjen i romjulen og over nyttår. Aksjen er en av Investtechs nyttårsraketter for 2019. Merk at risikoen er skyhøy!
Anbefaling: Kjøp nå, og selg første eller andre uken i januar

 

Analysene er skrevet for publisering på e24 fredag 21. desember 2018.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK