Hausseindeks nær kritisk lavt nivå

[This article is not yet translated to DAN. Showing untranslated version.]
Publisert 09.03.2020

Oslo Børs har vært svært turbulent de siste dagene. Investtechs hausseindekser, som måler graden av optimisme og pessimisme i markedet, er nær ved å utløse signaler. Tilsier statistikk at markedet skal videre ned, eller er det nå man bør kjøpe?

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet mandag 12 prosent ned. Mange investorer solgte tilsynelatende i panikk, etter et stup i oljeprisen på 25 prosent og økt frykt for konsekvensene av coronaviruset. Ved 14-tiden mandag var indeksen åtte prosent ned for dagen. Equinor og DNB var to av de største bidragsyterne til fallet, med flere oljerelaterte aksjer ned over 20 prosent. Siden toppen 20. februar var fallet 22 prosent. Nedgangen de siste dagene har skjedd på høyt volum og mange aksjer som har falt mye over tid, har fått ekstra stor nedgang. Dette indikerer innslag av tvangssalg og panikk hos investorene.

Hausseindeksene måler andelen av selskapene som har gitt kjøps- og salgssignaler, og brukes for å beskrive graden av optimisme eller pessimisme i markedet. Dette er en optimismeindeks, der graden av optimisme kan gå fra null til 100 prosent.

For to uker siden lå Investtechs kortsiktige hausseindeks rundt 30-40 poeng for Oslo Børs. Markedet, og de kortsiktige investorene, var dermed ganske pessimistiske, men det bar ikke tegn av å ha vært gjennom noe sammenbrudd. Ved børsslutt fredag hadde hausseindeksen falt til 17 poeng. Det betyr at 83 prosent av aksjene på Oslo Børs har gitt salgssignal på kort sikt. Med mandagens fall vil hausseindeksen bli enda lavere, og kanskje under ti poeng. Det er nesten slik at "siste optimist har blitt pessimist". Teori innen teknisk analyse sier at når hausseindeksene faller under ti poeng står markedet ovenfor en langsiktig bunn. Negativiteten kan imidlertid ofte ta overhånd, og markedet kan gjerne falle ytterligere. Dermed ser man ofte på en vending opp i hausseindeksen som et mer pålitelig signal på at bunnen er nådd.

Anbefaling

Markedet har falt mye, men vi er ikke nødvendigvis nær bunnen ennå. Det har vært seks store fall på Oslo Børs i perioden 1993-2020. I gjennomsnitt falt børsen da med cirka 50 prosent fra topp til bunn. Hvis børsen skal falle like mye nå, er det langt ned.

Hausseindeksene indikerer at vi kan stå nær en langsiktig bunn. Med slik turbulens vi ser nå, og store daglige kursendringer, anses det svært vanskelig å time inngang og utgang. Utfallsrommet for videre kursutvikling anses stort. Det mest sikre, er at vi vil få en periode med store svingninger, med muligheter for å gjøre gode salg og gode kjøp, men også dårlige salg og dårlige kjøp. Basert på teori og statistikk på hausseindekser anbefaler vi nå følgende:

 • Ikke vekt opp aksjer ennå.
 • Følg med på hausseindeksene.
 • Kjøp når hausseindeksene snur opp, spesielt dersom de først har vært under ti poeng.
 • Investtech er svakt negative til Oslo Børs på mellomlang sikt.
 • Hausseverdier og Investtechs markedssyn oppdateres daglig i vår morgenrapport.

Mange enkeltaksjer har nå falt svært mye. Risikoen for videre fall i disse er stor. I flere av disse har imidlertid innsiderne kjøpt seg opp, noe som indikerer stor tro på at aksjekursen skal stige. Se her for statistikk for hvordan aksjer med innsidekjøp statistisk har utviklet seg.

Om markedet og hausseindeksen skulle fortsette ned, og gå under ti poeng, vil vi få klare kjøpssignaler framover. Vi har sett på hva som tidligere har skjedd når hausseindeksene har falt under ti poeng.

Haussebrudd ned gjennom ti poeng

Investtech har beregnet hausseindekser for Oslo Børs siden 1996. Det er fem ganger tidligere at den kortsiktige hausseindeksen har falt under ti prosent, henholdsvis i august og oktober 1998, i september og oktober 2008 og i august 2011. En måned (22 børsdager) etter disse haussesignalene hadde Hovedindeksen i snitt falt ytterligere 4,3 prosent, mens den ett år senere i snitt hadde steget med 28,8 prosent og to år senere med 57,4 prosent.

19980827 -11.1% +22.0% +55.7%
19981009 +21.6% +53.7% +90.2%
20080916 -32.2% -2.4% +14.4%
20081024 -5.2% +47.6% +83.0%
20110809 +5.6% +23.2% +43.8%
Snitt -4.3% +28.8% +57.4%

Tabellen viser kursendring for Hovedindeksen i perioder på en måned, ett år og to år etter at Investtechs kortsiktige hausseindeks brøt ned gjennom ti poeng.

Haussebrudd opp gjennom ti poeng

Som nevnt kan pessimismen ofte ta overhånd når markedene faller som verst. I tillegg kan tvangssalg og strategibestemt reallokering forsterke nedgangen. Dermed kan børsene ofte falle videre selv om hausseindeksene faller under ti poeng. Når markedene snur og pengene begynner å finne veien inn i aksjer igjen, er det mye mindre fare for nye nedturer. Det kan dermed være et godt tidspunkt å gå inn i aksjer igjen når optimismen er på vei opp og hausseindeksen bryter over ti poeng.

Historisk har vi fem slike tilfeller for den kortsiktige hausseindeksen. En måned etter brudd opp hadde Hovedindeksen i gjennomsnitt falt 5,3 prosent. Etter ett år var imidlertid den gjennomsnittlige oppgangen på hele 35,4 prosent og etter to år på 65,3 prosent.

19980908 -24.3% +22.5% +55.0%
19981014 +16.2% +39.3% +78.4%
20081022 -22.6% +38.7% +64.1%
20081029 +0.0% +51.1% +83.8%
20110810 +4.0% +25.7% +45.3%
Snitt -5.3% +35.4% +65.3%

Tabellen viser kursendring for Hovedindeksen i perioder på en måned, ett år og to år etter at Investtechs kortsiktige hausseindeks brøt opp gjennom ti poeng (etter tidligere å ha ligget under).

Analyse

Siden det er få tilfeller der hausseindeksen har falt under ti poeng, er det vanskelig å trekke en bastant konklusjon. Likevel tilsier både teori og de historiske tilfellene at svært lave hausseverdier indikerer at markedet står nær en langsiktig bunn.
Historisk har Oslo Børs i gjennomsnitt falt videre også den første måneden etter svært lave hausseverdier.
Investorene har sett hvor farlig aksjemarkedet er, og det tar tid å omstille seg fra et pessimistisk markedssyn. Samtidig er oppsiden høy etter slike store fall, og mange er redde for å bli sittende igjen når markedet snur.
Dermed bør man overvåke bevegelsene i massene nøye og se etter tegn på økende optimisme. Man kan gjøre svært gode kjøp ved å komme inn i markedet i forkant av massene.
På ett års sikt eller mer, har slike situasjoner vært meget gode kjøpsanledninger på Oslo Børs.

Linker:

 • Oppdaterte verdier på Investtechs hausseindekser:
  Les mer.Hausse1 er kortsiktig indeks og Hausse2 er langsiktig.
 • Morgenrapport med subjektiv vurdering til markedet og enkeltaksjer:
  Les mer.

Tillegg: Forstå hausseindekseneAksjer som stiger over sin foregående topp gir kjøpssignal. Aksjer som faller under sin foregående bunn gir salgssignal.
Hausseverdien er prosentandelen av aksjene med kjøpssignal og går fra 0 til 100 poeng.
Hausseverdien brukes som et estimat for andelen av investorene som er positive til aksjemarkedet.

1. Hausseverdier under 50 poeng indikerer at et flertall av investorene er negative.
De har solgt på stadig lavere kurser med bakgrunn i liten tro på kursoppgang.

2. Når hausse bryter under ti poeng, er nesten alle investorene negative. Media overstrømmes av artikler om økonomiske problemer og fall på børsene. Det er innslag av panikk og tvangssalg.

3. Alle nyheter er negative og skulle det komme noe positivt, blir det bortforklart. Det ser virkelig mørkt ut. Investorene er inne i en depresjon.
Enhver endring vil nå være positiv.

4. Optimismen øker. Fortsatt er en stor majoritet av investorene negative og kursene er lave. Noen begynner imidlertid å ta til seg positive impulser og ny kapital kommer inn i markedet.
En aksje som har falt 50 prosent, må stige 100 prosent for å komme opp dit den var. Mange aksjer har stor oppside.

Tillegg: Den langsiktige hausseindeksen

Haussebrudd ned:

Ser vi på den langsiktige hausseindeksen*, har vi bare tre tilfeller der den har falt under ti prosent; i september 1998, i september 2008 og i august 2011. En måned etter sto børsen i snitt 6,0 prosent lavere, mens den ett år etter var 21,3 prosent høyere og to år etter hele 45,9 prosent høyere.

*Investtech har to langsiktige hausseindekser, en basert på signaler fra såkalt 'trading range', den andre på 'glidende snitt'. Vi har brukt trading-range-haussen, da dette er den samme som vår kortsiktige-hausseindikator, bare med en annen tidsvariabel.

19980921 +5.0% +41.3% +77.9%
20080917 -28.5% -0.8% +15.9%
20110809 +5.5% +23.2% +43.8%
Snitt -6.0% +21.3% +45.9%

Haussebrudd opp:

Historisk har vi tre tilfeller der den langsiktige hausseindeksen bryter opp gjennom ti poeng.
En måned etter brudd opp hadde Hovedindeksen i gjennomsnitt falt 2,5 prosent. Etter ett år var imidlertid den gjennomsnittlige oppgangen på hele 32,7 prosent og etter to år 59,3 prosent.

19981021 +3.2% +26.4% +62.3%
20090105 -6.8% +55.8% +81.2%
20110815 -3.8% +15.8% +34.5%
Snitt -2.5% +32.7% +59.3%

Keywords: Hausse.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK