Resultater modelporteføljer andet kvartal 2021 (9. juli 2021)

Investtechs modelporteføljer steg i andet kvartal gennemsnitligt 3,1 procentpoint i forhold til referenceindeks. Især porteføljerne i Sverige og Tyskland gjorde det godt, mens porteføljen i Danmark gjorde det dårligt.

Marked Merafk. Q1* Merafk. Q2* Merafk. Q3* Merafk. Q4* Merafk. 2021
Stockholm -4,5 +12,1 +7,6
Helsingfors +11,9 -1,8 +10,1
Amsterdam +3,7 +3,2 +6,9
København -6,8 -3,5 -10,3
Oslo +0,9 +2,5 +3,3
Frankfurt/CDAX -2,4 +6,5 +4,1
Snit +0,5 +3,1 +3,6
Oslo Hold-dig-fra-portefølje -7,2 -11,3 -18,4
København Hold-dig-fra-portefølje +3,6 -7,4 -3,8

*Merkafkast i kvartalet for portefølje før kurtage i forhold til referanceindeks. Beregnes som procentpoint merafkast hidtil i år minus merafkast per forrige periode.

I hele perioden er der lagt vægt på, at aktierne i porteføljerne skulle genspejle markedssammensætningen, og risikoen i porteføljerne har været på linje med markedet.

Strategien:

 • Stockpicking, men prøv ikke at gå for langt fra indeks, i hvert fald når indeks er negativ eller neutral.
 • Køb aktier i stigende trender på mellemlang/lang sigt, eller ved bekræftede formationsbrud eller brud på modstand.
 • Vis forsigtighed ved køb på støtte i faldende markeder. Sælg på modstand i faldende markeder. Vis forsigtighed ved salg på modstand i stigende markeder. Køb på støtte i stigende markeder.
 • Lad gevinsterne løbe, men begræns hurtigt tabet.

 

Skrevet af

Kari Poblete
Investtech

Modelporteføljen

 • Godt historisk afkast på langt sigte.
 • Risiko på linje med børs og god sektorspredning.
 • Mellemlang holdetid, ofte én til seks måneder per aktie.
 • Består af aktier, som er teknisk positive og/eller positive på insidehandler.
 • Holder gode investeringer længe, men sælger hurtigt ved tab.
 • Aktiv stockpicking.
 • Opdateres en gang om ugen.
 • God inspirationskilde for langsigtede investorer, som har en moderat risikoprofil på deres investeringer.

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK