Insidersalg som indikator for den videre kursudvikling i aktien

Publiceret 28.05.2019

Aktier med insiderkøb har i gennemsnit klaret sig bedre end referenceindekset i perioden efter insiderkøbet, og aktier med insidersalg har i gennemsnit klaret sig dårligere end referenceindekset i perioden efter insidersalget. Det viser en forskningsrapport fra Investtech baseret på 20 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Stockholms-børsen.

Analyse af insiderhandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskabets bestyrelse eller ledelse køber aktier, er det et signal om, at vedkommende mener, at aktien er billig. Insidersalg bliver anset for at være et signal om, at aktien er dyr eller, at risikoen er høj.

Investtechs insiderhandelsanalyser giver en oversigt over insiderkøb og insidersalg i et selskab over tid.

Innsidehandler per selskap

Du kan læse mere om analyse af insiderhandler på vores hjælpesider her.

Resultater insidersalg

Insidersalg Norge.

Insidersalg Sverige.

Figur 1: Kursudvikling de første 66 dage efter insidersalg.

Graferne i figur 1 viser den gennemsnitlige kursudvikling i kølvandet på rapporterede insidersalg i Norge og Sverige. Den tykke røde linje viser, hvordan aktier med insidersalg i gennemsnit har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den tynde røde linje er den gennemsnitlige udvikling til referenceindekset i samme periode.

66-dages-tal Norge Sverige Vægtet gennemsnit
Salgssignal 3.0 % 1.8 % 2.1 %
Referenceindeks i samme periode 2.9 % 2.8 % 2.8 %
Merafkastning salgssignal 0.1 %p -1.0 %p -0.7 %p
Årlig
Salgssignal 12.1 % 7.0 % 8.3 %
Referenceindeks i samme periode 11.7 % 11.2 % 11.2 %
Merafkastning salgssignal 0.5 %p -4.2 %p -3.0 %p

For insidersalgene er der lidt forskellige resultater i Norge og Sverige. Aktier med insidersalg har i Norge udviklet sig meget på linje med børsen de kommende tre måneder og er i gennemsnit steget 3,0 procent. I Sverige har de imidlertid vist en tydelig mindre-afkastning. Det gælder de første par uger, men også over hele tre-måneders-perioden. Samlet steg svenske aktier med insidersalg 1,8 procent de kommende tre måneder svarende til 1,0 procentpoint mindre end referenceindekset.

Gennemsnittet for Norge og Sverige viste en mindre-afkastning på 0,7 procentpoint på tre måneders sigt svarende til 3,0 procentpoint på årlig basis.

Vi så også, at aktier med insidersalg var steget i perioden før salget. Disse observationer er en indikation om, at insidere sælger, når de mener, aktien er steget for meget og er blevet fundamentalt dyr. Investtechs insiderhandelsanalyse kan dermed anskues som en enkel fundamental analyse af aktien.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten, som du kan læse her (på norsk).

Keywords: h_InsiderSell.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK