Investtech-forskning: Kursformationer 2008 - 2020

Publicered d. 14. juni 2021

Geometriske kursformationer, såsom rektangler, dobbeltbund og hoved-og-skulder-formationer, bruges i teknisk aktieanalyse for at forudsige den fremtidige kursudvikling. Formationerne kan forklares på baggrund af menneskelig adfærd og psykologiske forhold, men ofte også ud fra den økonomiske udvikling i bedrifterne, og mange investorer bruger dette som en vigtig del af beslutningsgrundlaget ved køb og salg af aktier.

Vi har set hvilke kursbevægelser, der er fulgt efter købs- og salgssignaler fra formationer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børs over en periode på 12 år; fra 2008 til 2020. Langt hen ad vejen bekræfter mange af resultaterne teorien, men i ét tilfælde har aktierne, i forhold til, hvad anerkendt teori siger, udviklet sig helt modsat.

Dette dokumentet er en oversigtsartikel med resultater og hovedkonklusioner. Detaljerne er beskrevet i forskningsrapporten her (kræver Professional-abonnement).

Købssignal: Rektangelformation

Kjøpssignal: RektangelformasjonTeori: Købssignal fra en rektangelformation signalerer, at optimismen hos investorerne er øgende, og at aktien fortsætter eller indleder en stigende trend. En aktie, der har givet et købsignal fra en rektangelformation, indikerer at stige yderligere. Dette gælder især, når aktiekursen allerede er i en stigende trendkanal. Investorer har modtaget en ny positiv overraskelse, som har udløst signalet, og optimismen stiger.

+9,0%p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 3.368 signaler.
Aktier med købssignaler fra rektangelformationer har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 9,0 procentpoint bedre end referenceindekset.

Salgssignal: Rektangelformasjon

Salgssignal: RektangelformasjonTeori: Salgssignal fra en rektangelformation signalerer, at pessimismen hos investorerne er øgende, og at aktien fortsætter eller indleder en faldende trend. En aktie, der har givet salgssignal fra en rektangelformation, indikerer at falde videre. Dette gælder især, når aktiekursen allerede ligger i en faldende trendkanal. Investorerne har fået sig en ny negativ overraskelse, som har udløst signalet, og frygten er øgende.

-6,6%p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 2.677 signaler.
Aktier med salgssignaler fra rektangelformationer har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 6,6 procentpoint lavere end referenceindekset.

 

Købssignal: Omvendt-hoved-og-skuldre-formation

Kjøpssignal: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjonTeori: Købssignal fra en omvendt-hoved-og-skuldre-formation signalerer, at optimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en stigende trend. Mange regner sådanne formationer som nogle af de mest pålidelige signaler inden for teknisk analyse. En omvendt-hoved-og-skuldre-formation er en bundformation, som markerer slutningen på en nedgangsperiode. Formationen består af en venstre skulder, et hoved og en højre skulder forbundet med en halslinje. Købssignalet gives, når kursen bryder halslinjen på vej op fra højre skulder.

+4,3%p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 1.212 kjøpssignaler.
Aktier med købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 4,3 procentpoint bedre end referenceindekset.

 

Salgssignal: Hoved-og-skuldre-formation

Salgssignal: Hode-og-skuldre-formasjonTeori: Salgssignal fra en hoved-og-skuldre-formation signalerer, at pessimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en faldende trend. Mange regner sådanne formationer som nogle af de mest pålidelige signaler inden for teknisk analyse. En hoved-og-skuldre-formation er en topformation, som markerer slutningen på en opgangsperiode. Formationen består af en venstre skulder, et hoved og en højre skulder forbundet med en halslinje. Salgssignalet gives, når kursen bryder halslinjen på vej ned fra højre skulder

-1,0%p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 1.444 salgssignaler.
Aktier med salgssignaler fra hoved-og-skulder-formationer har i gennemsnit klaret sig lidt dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 1,0 procentpoint lavere end referenceindekset.

 

Købssignal: Dobbel-bund-formation

Kjøpssignal: Dobbel bunn-formasjonTeori: Købssignal fra en dobbel-bund-formation signalerer, at optimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en stigende trend. En dobbel-bund-formation er en bundformation, som markerer slutningen på en nedgangsperiode. Formationen består af to bunde, som er omtrent lige dybe. Købssignalet gives, når kursen bryder op over bundene.

-2,0%p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 2.317 kjøpssignaler.
Aktier med købssignaler fra dobbelt bund-formationer har i gennemsnit klaret sig omtrent som markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 2,0 procentpoint lavere end referenceindekset. Statistikken gælder formationer i Investtechs mellemlange kursdiagrammer, mens kortsigtede og langsigtede formationer har givet helt anderledes resultater.

 

Salgssignal: Dobbel-top-formation

Salgssignal: Dobbel topp-formasjonTeori: Salgssignal fra en dobbel-top-formation signalerer, at pessimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en faldende trend. En dobbel-top-formation er en topformation, som markerer slutningen på en opgangsperiode. Formationen består af to toppe, der er omtrent lige høje. Salgssignalet gives, når kursen bryder ned under toppene.

+1,8%p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 2.987 salgssignaler.
Aktier med salgssignaler fra dobbelt top-formationer har i gennemsnit klaret sig en smule bedre end markedet de kommende måneder. Resultatet går imod teorien. Årligt afkast har været 1,8 procentpoint bedre end referenceindekset. Statistikken gælder formationer i Investtechs mellemlange kursdiagrammer, mens kortsigtede og langsigtede formationer har givet helt anderledes resultater.

 

Konklusioner

Baseret på ovenstående resultater, har vi følgende konklusioner:

Konklusion rektangelformationer
Aktier med signaler fra rektangelformationer har i den efterfølgende periode udviklet sig i tråd med teorien. Aktier med købssignaler er steget, og aktier med salgssignaler har udviklet sig svagere end markedet. Signalkraften er stærkest den første måned efter signal, men også god på tremåneders sigt. Signaler fra rektangelformationer anses for at være gode input i en investeringsstrategi for børsnoterede aktier.

Konklusion hoved-og-skulder-type-formationer
Aktier med købssignaler fra omvendt-hoved-og-skuldre-formationer har i den efterfølgende periode udviklet sig lidt stærkere end referenceindekset. Særligt den første måned efter signal har merafkastet været godt. Formationerne anses for at give indikationer om kommende kursopsving, men betydningen er ikke afgørende. Aktier med salgssignaler fra hoved-og-skuldre-formationer har udviklet sig på linje med eller lidt svagere end referenceindekset i den efterfølgende tid. De mellemlange formationer viste stærkest signalkraft - især den første måned. På tremåneders sigt er betydningen lav, og det anses for at være vigtigt at se på andre indikatorer i tillæg hertil. Særligt volumenanalyser vil kunne styrke eller svække signalerne.

Konklusion dobbelt bund- og dobbelt top-formationer
Signalkraft fra dobbelt-bund-formationer afhænger meget af formationernes størrelse. De langsigtede formationer udgjorde moderat gode købssignaler. Kort- og mellemlange dobbelt-bund-formationer afgav på dag et en fin reaktion op for så at udvikle sig svagt fremover. De udgjorde dermed gode salgssignaler. Det er i tråd med vores tidligere forskning, men helt i modsætning til hvad teknisk analyse-teori siger. Signalkraften i dobbelt-top-formationer er svag. Sådanne formationer anses kun for at tilføje lidt værdi til teknisk analyse af aktier.

Resultaterne understreger Investtechs syn på kursformationer som vigtige tekniske indikatorer. Særligt rektangelformationer og omvendt-hoved-og-skuldre-formationer synes at afgive gode signaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at købssignaler fra små dobbelt-bund-formationer ofte viser sig at være falske, og at de købssignaler statistisk set slet ikke bør følges.

Flere detaljer og drøftelser af resultaterne finder du på norsk i forskningsrapporten her (kræver Professional-abonnement).Keywords: h_PatDbBuy,h_PatDtSell,h_PatHsSell,h_PatIhsBuy,h_PatRecBuy,h_PatRecSell.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK