Investtech-forskning: RSI egner sig godt som momentumindikator

Publicered d. 22. juni 2021

Vi har kigget nærmere på kursudviklingen, efter RSI nåede ekstreme niveauer på børserne i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors i perioden 2008 til 2020. Samlet set indikerer resultaterne, at RSI egner sig godt som momentumindikator, og at investeringer baseret på købssignaler fra RSI-momentum statistisk set giver et bedre afkast end det gennemsnitlige børsafkast.

RSI er en hyppigt benyttet indikator inden for teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index, og den er et mål for, hvor godt en aktie har præsteret den sidste tid. Tallet beregnes ved at se på styrken i opsvingsdagene i forhold til styrken i dage med fald over en bestemt periode – og RSI tildeles en værdi mellem 0 og 100. Læs mere om teorien her >>

Med forskningen har vi i denne omgang undersøgt, hvad der er sket, når RSI har ligget under 30 eller over 70. Det er forskelligt fra, hvordan vi gjorde i vores foregående forskning fra 2019, hvor vi så på, hvad der skete, når RSI krydsede under 30 eller krydsede over 70. Med en sådan tilgang er det lettere at relatere forskningen og signalstatistikken til Investtechs abonnementsanalyser. Aktier med RSI over 70 vises med rød farve på kursgraferne, og er således i samme situation som aktierne i datasættet, der ligger til grund for signalstatistikken her.

Købssignaler: Stærkt positivt momentum med RSI over 70

Figur 1: Norden samlet. Afkast efter købssignal når RSI21 lå over 70. Kraftig blå kurve er signalaktierne, smal blå er referenceindekset. Norden 2008-2020.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal) Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal 16.7 % 18.8 % 15.8 % 12.1 % 17.1 %
Referenceindeks i samme periode 8.0 % 10.5 % 12.9 % 6.2 % 9.7 %
Merafkast købssignal 8.7 %p 8.4 %p 3.0 %p 5.9 %p 7.4 %p

%p står for procentpoint; altså difference i procentvist afkast. De årlige tal er beregnet ved at gentage 66-dages-tallene i et år - herunder med en antagelse om, at et gennemsnitsår har 252 børsdage.

Vi oplever, at aktier, hvor RSI21 lå over 70 i gennemsnit, fortsatte godt op den efterfølgende tid. Efter tre måneder var aktierne med købssignal i gennemsnit steget 4,2 procent - svarende til et merafkast på 1,8 procentpoint mod referenceindekset. Det årlige merafkast var 7,4 procentpoint. En T-værdi på 13,3 indikerer høj statistisk betydning.

Alle de fire nordiske markeder viste et godt opsving og merafkast for signalaktierne. Der er forskelle i de konkrete afkastningstal, men resultaterne anses for samlet set at være gennemgående. Statistisk set anses købssignaler fra RSI for at afgive stærke og gode signaler, der kan danne grundlag for investeringsbeslutninger i enkeltaktier.

Salgssignaler: Stærkt negativt momentum med RSI under 30

Figur 2: Norden samlet. Afkast efter salgssignal når RSI21 lå under 30. Kraftig rød kurve er signalaktierne, smal rød er referenceindekset. Norden 2008-2020.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal) Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Salgssignal -7.7 % 12.1 % 6.4 % 6.8 % 6.1 %
Referenceindeks i samme periode 6.7 % 14.9 % 11.7 % 8.2 % 11.7 %
Merafkast salgssignal -14.4 %p -2.9 %p -5.3 %p -1.3 %p -5.7 %p

For Norden samlet oplever vi, at aktier med salgssignal i gennemsnit er steget i tiden efter signalerne. Opsvinget har imidlertid været meget mindre, end referenceindekset er steget i samme periode, og det lavere afkast er steget ganske jævnt over de tre måneder, vi så på.

Efter tre måneder var aktierne med salgssignal i gennemsnit steget 1,6 procent; svarende til et lavere afkast på 1,4 procentpoint mod referenceindekset. Det årlige lavere afkast var 5,7 procentpoint. En T-værdi på 7,0 indikerer høj statistisk betydning.

Resultaterne for Norden er i tråd med vores forskning fra 2019. Salgssignaler ved RSI under 30 anses for at kunne være gode input ved en teknisk baseret handelsstrategi for identifikation af aktier, man bør sælge og holde sig fra.

Samlet set indikerer resultaterne, at RSI egner sig godt som momentumindikator, og at investeringer baseret på købssignaler fra RSI-momentum giver et statistisk set bedre afkast end det gennemsnitlige børsafkast.

Flere detaljer og drøftelser af resultaterne finder du på norsk i forskningsrapporten her (kræver Professional-abonnement). 

Keywords: h_RsiHigh,h_RsiLow.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK