Slik gikk årets Nyttårsraketter

Publisert 08.01.2019

Før jul skrev vi en artikkel basert på Investtechs forskning som viser at januar statistisk sett er en god periode for mindre likvide aksjer og for aksjer med høy volatilitet. Nå er vi i begynnelsen av januar og tar derfor en kikk på hvordan aksjene vi så på før jul, har utviklet seg så langt i år.

Analysene ble skrevet basert på sluttkurs mandag 10. desember, med anbefaling om å kjøpe i løpet av den kommende uken, fram mot 17. desember. Siden 17. desember har de omtalte aksjene i gjennomsnitt steget 17,4 prosent. OMXC25GI har i samme periode falt 1,0 prosent. Meravkastningen er dermed på 18,4 prosentpoeng for perioden 17. desember til 7. januar.

Ticker Kurs 10.12 Kurs 17.12.2018 Diff fra 10.12.2018 Kurs 07.01.2019 Diff fra 17.12.2018
SOLARB 260,50 270,00 3,6% 278,50 3,1%
AMBUB 136,44 161,40 18,3% 165,50 2,5%
PAALB 185,20 178,60 -3,6% 214,00 19,8%
ZEAL 88,20 84,30 -4,4% 91,60 8,7%
VELO 1,98 1,91 -3,7% 3,30 73,1%
HH 103,0 97,10 -5,7% 101,00 4,0%
CHEMM 91,40 90,60 -0,9% 115,00 26,9%
TRMDA 44,60 44,30 -0,7% 44,75 1,0%
Snitt     0,4%   17,4%
OMXC25GI 1070,52 1083,27 1,2% 1072,72 -1,0%

Investtechs nyttårsraketter for Oslo børs hadde ved stengetid torsdag 3. januar i snitt steget 1,2 prosent. Nyttårsrakettene for Stockholmsbørsen hadde falt 0,9 prosent ved stengetid fredag 4. januar.

Skrevet af

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK