Investtech-forskning: Aktier i stigende trend har givet et godt merafkast

Publicered 31.01.2020

”Trender” er et centralt begreb inden for teknisk analyse. Teorien fortæller os, at aktier i stigende trender vil fortsætte opsvinget inden for trenden, og nye forskningsresultater fra Investtech bekræfter i høj grad teorien. 

Trender er noget af det mest centrale inden for teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver, hvilken retning en aktie eller markedet bevæger sig i. En stigende trend indikerer en vedvarende og stigende optimisme blandt investorerne - ofte som et resultat af en strøm af positive nyheder omkring aktien.

For at identificere en trend, må man studere kursbevægelserne. Kursen bevæger sig sjældent i en lige linje, men nærmere som en serie med toppe og bunde. Hvis man kan trække en lige linje gennem to eller flere stigende bunde, har man støttelinjen i en stigende trend. Derefter trækker man en linje parallelt med støttelinjen gennem de stigende toppe. Denne linje kaldes trendens modstandslinje, og støtte- og modstandslinjen udgør tilsammen trenden. Trenden angiver stigningstakt for aktiekursen og ved at fremskrive trendlinjerne, finder man kursmål for aktien. Med glidende overgange skelner man mellem stigende trender, horisontale trender og faldende trender.

Kjøp og hold aksjer i stigende trender

Figur 1: Stigende trend.

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Figur 2: Faldende trend.

Sidelengs trend

Figur 3: Horisontal trend.

Investtech har udviklet automatiske algoritmer for trendidentifikation, der hver dag finder den "bedste" trend i grafen, hvor blandt andet trendens tæthed og antal punkter nær gulv og tag indgår som kriterier. I en Investtech-graf på mellemlangt sigt med 18 måneders historik, vurderes cirka 80.000 forskellige trendalternativer hver dag. Disse tillægges en score, og den med højest score bliver valgt. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er fx Coloplast B, der per 31. januar 2020 ligger i stigende trend på kort, mellemlangt og langt sigt.

Figur 4: Coloplast B (COLOB.CO) Seneste slutkurs: 861.20 (-8.60), 30. jan 2020

Vores abonnenter kan finne teknisk positive aktier i stigende trend blandt andet med værktøjet Top50.

Vi ønsker at se, hvilke statistiske resultater aktier med købssignal fra stigende trender har givet, og studerede derfor afkastningen på norske, svenske, danske og finske aktier i kølvandet på købs- og salgssignaler fra stigende og faldende trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellemlangt og langt sigt. Vi havde op til 23 år med data, fra 1996 til 2018. Vi definerede et købssignal, som den første dag en aktie kom ind i en stigende trendkanal, eller når aktien lå i en stigende trendkanal, og der var gået mere end 22 dage siden forrige signal.

Grafen herunder viser gennemsnitlig kursudvikling i kølvandet på købssignaler fra stigende trend i Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, sådan at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Den tykke blå kurve viser, hvordan aktier med købssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle blå kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte udviklingen til aktierne med købssignaler.

Figur 5: Købssignal fra stigende trend, mellemlangt sigt, Norden samlet, 1996-2018.

Aktier i stigende trender på kort sigt steg gennemsnitligt 1,8 procent i løbet af en måned. I forhold til referenceindeksene i samme periode, gik aktierne i stigende trender 0,8 procentpoint bedre, svarende til et årligt merafkast på 10,1 procentpoint.

Aktier i stigende trender på mellemlangt sigt steg gennemsnitligt 4,9 procent i løbet af tre måneder. I forhold til referenceindeksene i samme periode, gik aktierne i stigende trender 1,8 procentpoint bedre svarende til et årligt merafkast på 7,5 procentpoint.

Aktier i stigende trender på langt sigt steg gennemsnitligt 4,0 procent i løbet af tre måneder. I forhold til referenceindeksene i samme periode, gik aktierne i stigende trender 1,3 procentpoint bedre – svarende til et årligt merafkast på 5,2 procentpoint.

Tidsperioden, undersøgelsen er baseret på, er relativt lang, kvaliteten på grundlagsdataene anses for at være god, og algoritmerne, der er brugt til at identificere trenderne, er helautomatiske. Statistiske forholdstal antyder høj grad af signifikans. Resultaterne er relativt ensartede på de fire markeder, og variationen i signalstyrke over tid har været lille. Det indikerer, at vi har fundet reelle effekter i markedet, som holder stik over tid.

Der antages at være stor sandsynlighed for, at trendsignaler også fremover vil kunne give gode indikationer på, hvordan aktier vil udvikle sig. Aktier i stigende trender antages statistisk set for at ville overpræstere mod markedet fremover.

Læs mere i forskningsrapporterne her (på norsk).

Stigende og faldende trender, kort sigt

Stigende og faldende trender, mellemlangt sigt

Stigende og faldende trender, langt sigt

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK