Forskningsresultat: Köpsignal från rektangelformation

[This article is not yet translated to FIN. Showing untranslated version.]
En köpsignal från en rektangelformation indikerar att det efter en tids konsolidering blivit en övervikt av optimistiskt inställda investerare. Formationen kan antingen vara en fortsättnings-formation i en stigande trend eller en inverterande formation i en fallande trend.

Enligt Investtechs forskning har aktier med denna signal följts av en genomsnittlig årlig avkastning på 8,9 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 6.550 fall över 20 år på de norska och svenska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK