Norska

Sisällys:


Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä norjankielisestä tekstistä. Käännös on tehty ainoastaan tiedotustarkoituksessa ja mikäli tämän ja alkuperäisen version välillä on eroja, norjankielistä versiota on pidettävä oikeana.

Vastuuvapauslauseke

Investtech.com Oy:n ("Investtech") tarkoitus on luoda ja tarjota automaattisesti muodostuvia teknisiä analyyseja.

Investtechin automaattiset analyysit perustuvat kehittyneisiin matemaattisiin ja tilastotieteellisiin kuvioiden tunnistuskeinoihin. Analyysit ottavat huomioon trendit, tuen ja vastuksen, hintamallit ja volyymin.

Jokaiseen osakesuositukseen kuuluu monen eri ajanjakson pituinen kaavio, joilla on kullakin sanallinen analyysinsä. Tietokoneemme analysoivat kaaviot teknisen analyysin teorian pohjalta ja luovat sitten automaattisesti analyysitekstin ja konkreettisia neuvoja. Ivesttechin automaattiset analyysit ovat tämän vuoksi täysin objektiivisia.

Automaattiset analyysit tuottavat seuraavia suosituksia: osta, heikko osta, pidä/tarkkaile, heikko myy ja myy. Joissakin tapauksissa annetaan myös teknisten pisteiden summa (lisätietoja löytyy täältä).

Automaattiset analyysit laaditaan ja julkaistaan mahdollisimman nopeasti markkinoiden sulkeuduttua, viimeistään seuraavan päivän kaupan alkuun mennessä. [Algoritmit käyttävät päivän viimeisimpiä tietoja ja uusi yleisarvio annetaan viimeisten hintatietojen perusteelta.]

Eräille markkinoille Investtech laatii lisäksi myös kommentteja, jotka eivät ole automaattisesti muodostettuja. Tämän tekee joku Investtechin analyytikoista. Tarkoituksena on tuoda esille tärkeitä myynti- ja ostosignaaleja, jotta Investtechin asiakkailla olisi mahdollisimman hyvät tiedot oikeiden sijoituspäätösten tekoon. Näissä tapauksissa analyysin tai kommentin tekijästä annetaan tarkat tiedot, kuten nimi ja työtehtävä. Kaikki nämä subjektiiviset analyysit löytyvät käyttäjäsivustoista, kunkin yrityksen tiedoista.

Investtech ei tarjoa henkilökohtaista sijoitusneuvontaa, eikä koskaan anna henkilökohtaisia sijoitusneuvoja. Investtech ei myöskään tarjoa rahoitusinstrumenttien arvon laskentaa.

Lisätietoja Investtechin analyyseista löytyy täältä.

Kaikki Investtechin analyysit perustuvat tietoihin, joiden uskotaan pitävän paikkansa. Tästä riippumatta Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta, joten sitä ei voida pitää vastuullisena tietojen ollessa puutteellisia tai virheellisiä.

Investtech haluaa tähdentää, että analyysien tulevaisuuden ennusteisiin liittyy aina jokin epävarmuuden taso. Analyysejä ei siis voi pitää Investtechin lupauksina tai takuina.

Investtech haluaa tähdentää, että kaikkiin osakkeisiin ja muihin instrumentteihin sijoittamiseen liittyy aina korkea riskitaso ja mahdolliset tappiot. Kaikki mahdolliset jatkossa syntyvät tappiot ovat kokonaan sijoittajan vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Lisätietoja sijoitusriskeistä löytyy täältä.

Investtech tekee kaikkensa tuottaakseen korkeatasoista ja ajankohtaista tietoa mahdollisimman hyvissä ajoin ennen päivän kaupan alkua. Investtech ei kuitenkaan ole vastuussa teknisistä tai muista vaikeuksista johtuvista myöhästymisistä.

Investtech ei koskaan saa tietoa analyyseja varten suoraan yrityksiltä. Analyyseja ei saa käyttöön ennen kuin ne on julkaistu Investtechin sivustossa. Poikkeuksia ovat partnereiden kautta julkaistavat analyysit. Näissä tapauksissa analyysit eivät kuitenkaan muutu ensimmäisestä julkaisusta.

Investtech on laatinut mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi joukon sääntöjä analyytikoillemme. Nämä säännöt löytyvät täältä.

Mikäli Investtechillä, jollakin analyytikoistamme, tai jollain näiden sukulaisista on poikkeuksellisia syitä omistaa tiettyä arvopaperia, tiedot tästä mainitaan analyysissa. Sääntöjemme mukaan analyytikoillamme ei saa olla tietoa muiden työtekijöiden arvopaperiomistuksesta tai omistamisen syistä. Luettelo analyytikoidemme osakeomistuksista löytyy täältä.

Sopimuksen ehdot - Investtech.com Oy ("Investtech")

Sopimus:
Sopimus Investtechin kanssa tarjoaa mahdollisuuden kirjautua sisään Investtechin teknisen analyysin palveluihin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia ja ne on tarkoitettu ainoastaan palvelun ostajan (asiakkaan) käyttöön. Sopimus on henkilökohtainen ja asiakas on itse täysin vastuussa käyttäjänimensä ja salasanansa turvallisuudesta. Mikäli väärinkäyttöä epäillään, siitä on ilmoitettava Investtechille. Sopimus ja sen tarjoamat tiedot ovat henkilökohtaisia. Analyyseja ja muita materiaaleja, jotka asiakas saa käyttöönsä, ei saa kertoa tai antaa muille osapuolille kirjoitetussa, sähköisessä tai missään muussa muodossa. Analyysien sisältöä on pidettävä Investtechin omaisuutena. Investtechin sopimusehdot ja vastuuvapauslauseke pätevät myös useaa käyttäjää koskeviin sopimuksissa, kun kyseessä ovat yritykset tai käyttäjäryhmät.

Sopimuksen kesto
Asiakas valitsee sopimuksen kestoksi 1, 3 tai 12 kuukautta huomioiden tämänhetkiset palveluiden hinnat. Sopimus on voimassa tilauspäivämäärästä valitun keston loppuun asti. Tilauksen yhteydessä asiakas saa automaattisesti käyttäjänimen ja tunnussanan. Mikäli asiakkaalla on ennestään käyttäjänimi ja tunnussana, näitä ei lähetetä uudestaan, mikäli asiakas ei erikseen sitä pyydä. Asiakkaan on siis pidettävä itse huolta siitä, että hänellä on tarvittavat tiedot analyysien käyttöön. Sopimusta jatketaan automaattisesti edellisen sopimuksen päädyttyä. Mikäli asiakas haluaa muuttaa sopimusta, tästä on ilmoitettava kirjallisesti ennen sopimuksen päättymistä. Sopimus, jota ei ole peruutettu ennen sen päättymistä, uudistuu edelleen vanhoin ehdoin.

Palvelun taso:
Asiakas voi valita yhden neljästä palvelun tasosta: Investor, Trader, Professional ja Institutional. Eri tasot edustavat erilaisia sisältöoikeuksia ja niiden kuvaukset kuvataan tarkemmin jäsenyyden alla. Investtech varaa oikeuden muutoksiin palveluiden tason tarjoamissa tiedoissa ja analyyseissa. Painotamme kuitenkin, että tällaisissa tapauksissa palveluiden taso ei alene oleellisesti. Investtechiä ei voi pitää vastuussa palveluiden tason muutoksissa, jotka johtuvat jonkun muun osapuolen toimista. Näihin kuuluvat muun muassa lakien tai sääntöjen muutokset. Investtech varaa oikeuden muutoksiin asiakkaan palvelun tasossa, kunhan muutos ei vähennä tarjottujen tietojen määrää. Mikäli palvelun taso muuttuu siten, että tarjottujen tietojen määrä vähenee huomattavasti, asiakas saa tästä tiedon vähintään yhtä kuukautta ennen palvelun tason muutosta. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen palvelun muuttumiseen, hänellä on oikeus peruuttaa sopimus kuukauden varoitusajalla.

Analysoitavat markkinat:
Investtech tarjoaa analyysejä monilta eri markkinoilta. Termillä markkinat tarkoitetaan tiettyä maantieteellistä aluetta, teollisuuden alaa, indeksiä, raaka-ainemateriaalia tai muuta vastaavaa ryhmittymää. Asiakkaat voivat itse valita, mitä markkinoita analyysit tulevat koskemaan. Investtech pyrkii analyyseillaan kattamaan suurimman osan maailman julkisista arvopaperikaupoista. Investtech varaa oikeuden päättää palveluntarjonnasta kaikkien markkinoiden kohdalla. Asiakkaan on itse selvitettävä ja päätettävä, onko tiettyjen markkinoiden palvelun tarjonta hänelle riittävä. Investech pidättää myös oikeuden muokata tai poistaa markkinoita ja niiden sisältöä liiketoiminnallisista tai teknillis-kriittisistä syistä. Mikäli tällaisen muutoksen seurauksena asiakkaan sopimus muuttuu huonommaksi, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus vähintään kuukauden varoitusajalla.

Maksu:
Maksu on suoritettava viimeistään 14 päivän kuluttua tilauksesta, tai 14 päivän kuluttua viimeisimmän sopimuksen alkamisesta. Mikäli maksua ei suoriteta tai se on puutteellinen, Investtechillä on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluihin. Asiakkaan on parhaansa mukaan huolehdittava siitä, että maksu tehdään ajoissa ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarvittavat yhteystiedot ovat oikein. Myöhästymiset tai virheet, jotka syntyvät puutteellisten tietojen seurauksena, ovat täysin asiakkaan vastuulla. Sopimus on maksettava etukäteen ja maksua ei palauteta, jos sopimus perutaan ennen sen päättymistä.

Peruutusraja:
Asiakas voi peruttaa sopimuksen , kuten sopimusehdoissa mainitaan.

Asiakastiedot ja ilmoittamisvelvollisuus:
Mikäli sopimuksen ehtoihin tulee huomattavia muutoksia, näistä on ilmoitettava asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutosten tekemistä. Yhteystietojen pitäminen ajan tasalla on asiakkaan vastuulla, jotta Investtech voi tarvittaessa ottaa asiakkaaseen yhteyttä. Asiakas suostuu siihen, että kaikki yhteydenpito voi tapahtua sähköpostin välityksellä.

Investtech on vastuussa siitä, että asiakkaiden yhteystiedot pysyvät salassa, eikä niitä väärinkäytetä. Asiakastietoja säilytetään turvallisesti, tämänhetkisten tietoturvalakien mukaisesti. Investtechille ei luovuteta tietoja, joita voitaisiin pitää arkaluontoisina.Investtech.com AS

Christian Sveen Harto
Chief Executive Officer

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
+