Forskningsresultater: Fallende trend brutt opp

[This article is not yet translated to FIN. Showing untranslated version.]
Brudd opp på fallende trender indikerer svakere falltakt eller en horisontal utvikling. Investtechs forskning viser at aksjer som har brutt opp fra fallende trendkanaler, har gitt en annualisert mindreavkastning på 0,1 % på mellomlang sikt. Bruddet opp signaliserer dermed sterkere kursutvikling, ettersom forskningen viser at aksjer i fallende trendkanaler har gitt 11,4 prosentpoeng annualisert mindreavkastning på mellomlang sikt.

 

Forskningsresultatene er basert på 14 663 tilfeller over 20 år i de nordiske markedene.

Sterke historiske resultater er ingen garanti for sterke framtidige resultater. Det er stor variasjon fra år til år, og man vil oppleve perioder med avvikende avkastning, også når statistikken tilsier klare sammenhenger.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK