Forskningsresultat: Brott upp från en stigande trendkanal

[This article is not yet translated to FIN. Showing untranslated version.]
Ett brott upp från en stigande trendkanal indikerar att optimismen kring bolagets kommande ekonomiska utveckling ökar kraftigt. Enligt Investtechs forskning har aktier med denna signal följts av en genomsnittlig årlig meravkastning på 14,7 procentenheter. Brottet indikerar därmed en starkare stigningstakt, då aktier i stigande trendkanaler följts av en genomsnittlig meravkastning på 7,8 procentenheter.

 

Forskningsresultaten är baserade på 6.263 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK