Forskningsresultat: Positiv volymbalans

[This article is not yet translated to FIN. Showing untranslated version.]
Positiv volymbalans innebär att en aktie normalt stiger på dagar med hög handelsvolym och faller på dagar med låg handelsvolym. Positiv volymbalans förstärker köpsignaler och försvagar säljsignaler från andra typer av tekniska indikatorer.

Investtechs forskning visar att aktier med positiv 22-dagars volymbalans följts av en genomsnittlig årlig meravkastning på 4,7 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 24.580 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK