Koopsignalen voor stijgende trends

Investtech (21. desember 2009)

Investtechs nieuwste onderzoeksrapport laat zien dat het kopen van aandelen in stijgende trends een significante winst kan opleveren in verhouding met de standaard marktindex.

Trends staan centraal binnen technishce analyse. Trends zijn gemakkelijke te begrijpen, ze zijn visueel en intuitief en reflecteren de potentie van een aandeel. Een stijgende trend indiceert een optimisme in de markt en is vaak het resultaat van positief nieuws of andere ontwikkelingen omtrent het aandeel.

Nog steeds zijn er veel aandelenhandelaren die trends handmatig bestuderen of die enkele grafieken bestuderen van bedrijven. Deze werkwijze heeft echter z’n nadelen omdat deze werkwijze subjectief is en omdat men vaak alleen die trends ziet die men zelf wilt zien. Deze metode is uiteraard ook erg tijdsintensief. Investtech doet al sinds de jaren 90 onderzoek naar automatische algoritme voor trend identificatie. Deze algoritmen zijn ontwikkelt met als doel de beste trend te identifiseren. Hiertoe benutten deze algoritmen zich van vele parameters zoals bijvoorbeeld de afstand tot de weerstand- and steunlijn van de trend. Voor Investtechs analyses op de middellange termijn van 18 maanden worden circa 80 000 verschillende trendalternatieven beoordeeld. Elk van deze alternatieven wordt een score toegedeeld en de trend met de hoogste score is onze aanbeveling.

Asbjørn Taugbøl en Geir Linløkken hebben in een veelomvattende research als uitgangspunt de aandelen op de Oslo beurs genomen in de periode 1996 - 2009. Voor elk aandeel is beoordeeld wanneer deze in een stijgende trend is gekomen, wat ook tegelijk ons koopsignaal is. In totaal werden zo 3747 koopsignalen geidentificeerd. Na het koopsignaal is de koersontwikkeling van elk aandeel gevolgd en vergeleken met de standaard index (OSEBX). Verder zijn ook alle dalende trends geidentificeerd wat ons verkoopsignaal is. In totaal werden zo 2792 verkoopsignalen geidentificeerd. Alle trends werden automatisch en dus objectief geidentificeerd. Als voorwaarde voor een stijgende trend is een stijgingspercentage van meer dan 10 graden genomen.

"Onze resultaten zijn eenduidig en zeer verassend. Aandelen met een koopsignaal, dus diegene die in een stijgende trend zitten hebben een significante grotere stijging en genereren dus een significante winst in verhouding met de standaard index.", aldus Taugbøl.

Het onderzoeksrapport van Investtech.com laat zien dat aandelen na een koopsignaal een gemiddelde winst geven van 2.7% na een maand en 20.0% na 12 maanden. De beurs geeft een stijging van respectievelijk 1.0% en 12.3%. Investtechs koopsignalen geven dus een meerwaarde van respectievelijk 1.7% na een maand en 7.7% na 12 maanden. Verkoopsignalen van aandelen die in een dalende trend zitten dalen gemiddeld 1.1% in de eerste maand. Na 1 jaar, hebben aandelen met een negatief koopsignaal gemiddeld 5.2% gestegen, wat wil zeggen 7.2 % minder dan de standaard index.

Grafiek 1: De grafiek laat de gemiddelde koersontwikkeling zien 5 dagen voor het koop-/verkoopsignaal en 1 jaar na het signaal voor Noorse aandelen in de periode 1996-2009. De blauwe lijn laat de gemiddelde aandelenkoers na een koopsignaal zien. De rode lijn laat de gemiddelde aandelenkoers na een verkoopsignaal zien. De zwarte lijn is de standaard index in de desbetreffende periode.

Taugbøl benadrukt dat de beursdata die is gebruikt van de afgelopen 14 jaar, zowel positieve als negatieve beursjaren behoudt en als representatief kan worden gezien.

In het rapport is eenzelfde analyse gedaan voor Zweeds aandelen, en ook hier wordt een significante winst behaald door Investtechs koopsignalen te gebruiken. Ook hier laten verkoopsignalen een beneden gemiddelde stijging zien.

"Het kan worden aangenomen dat alle westerse aandelenmarkten volgens dezelfde mechanismen werken als de Noorse en Zweeds markt. In het bijzonder kan worden aangenomen dat psychologische factoren als gierigheid en vrees hetzelfde zijn voor aandelenhandel over de hele wereld. Men kan dus met een grote mate van zekerheid stellen dat de conclusies in ons rapport ook geldig zijn voor andere markten", aldus Taugbøl.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK