Dax (Performanceindex) (DAX.DAX30)

Siste sluttkurs: 12 021.00 (+434.43), 2. jun 2020
Hold

Lav risiko

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 2. jun 2020

Dax (Performanceindex) viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Indeksen ligger mellom støtten ved cirka 11800 poeng og motstanden ved cirka 12400 poeng og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen anses teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Hold (Score: -23)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-1.01%5 918.81+3.75%
1 uke-65.903.43%5 623.69+5.53%
1 måned6.319.65%4 428.02+8.22%
3 måneder55.8619.76%3 396.80-6.01%

Flere analyser av Dax (Performanceindex)

chart Dax (Performanceindex) (DAX) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Dax (Performanceindex) (DAX) Kort sikt
Kort sikt: Kjøp
chart Dax (Performanceindex) (DAX) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Hold
chart Dax (Performanceindex) (DAX) Lang sikt
Lang sikt: Svak kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK