Dagens gratisanalyser

iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL)

Siste sluttkurs: 68.3200 (0.4300), 1. juli 2022
Selg
IShares Core MSCI World UCITS ETF har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Det er ingen støtte i kursdiagrammet og en videre nedgang indikeres. Ved reaksjoner opp har ETF-en motstand ved cirka 71.00 euro. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker ETF-en. ETF-en anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (EQQQ)

Siste sluttkurs: 270.0000 (0.7000), 1. juli 2022
Selg
Investorene har over tid godtatt stadig lavere priser for å komme seg ut av Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist og ETF-en ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at ETF-en er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende. ETF-en ga salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 289 euro. Videre nedgang til 239 euro eller lavere er signalisert. ETF-en har støtte ved cirka 263 euro og motstand ved cirka 293 euro. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Volumbalansen er også negativ, noe som bekrefter trendbildet. ETF-en anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.

Hva Investtech gjør

Samler data fra børsene

Samler data fra børsene

Pris, volum, innsidedata, kapitalendringer, osv.

Utfører avansert analyse

Utfører avansert analyse

Med matematisk mønstergjenkjenning, statistisk optimering og adferdsbasert finans

Leverer handlingsrettet innsikt

Leverer handlingsrettet innsikt

Hver dag, for aksjene, indeksene og råvarene som er viktigst for din portefølje

Investtechs systemer bygger på forskning siden 1994 og har løpende mottatt støtte fra Norges Forskningsråd.

Investtech i tall

Erfaring

21 år

siden 1997

Modellportefølje

14,5 %

gjennomsnittlig årlig avkastning

Analyse av

20 +

børser

Anbefalinger for

30 000+

aksjer, indekser, valutaer, kryptovalutaer og råvarer

Om oss

Investtech ble grunnlagt i 1997 og er et ledende norsk selskap innen forskning på adferdsbasert finans og teknisk aksjeanalyse. Investtechs forskningsresultater er tatt i bruk i et beslutningsstøttesystem som analyserer aksjer og andre verdipapirer. Systemet benyttes hver dag av investorer over hele verden.

Avanserte matematiske modeller og statistisk optimering ligger til grunn for analysene og gir objektiv og transparent beslutningsstøtte. Investtech leverer nettbaserte abonnementstjenester til private investorer og har vært en fremtredende leverandør av teknisk aksjeanalyse til finansinstitusjoner, meglerhus og media siden 1999. Kurs, seminarer og webinarer arrangeres både direkte for kunder og i samarbeid med partnere.

Kontakt oss på e-post her.
     

Partnere

DNB
Nordnet
DI
PARETO