Positiv volumbalanse

Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser.
Volumbalanse anses som en svært viktig indikator. Den brukes gjerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer basert på aksjekursen.

Følgende gjelder for positiv volumbalanse:

  • Forsterker et kjøpssignal
  • Svekker et salgssignal
  • Gir indikasjon på positive investorer og fortsettelse av en oppgang
  • Gir indikasjon på avslutningen av en nedgang og vending opp

Generelt ønsker vi dermed positiv volumbalanse for aksjer vi eier eller skal kjøpe. Positiv volumbalanse indikerer en sunn aksje med en positiv utvikling i investorenes syn på aksjen. En slik aksje indikeres å stige videre.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+