Gode resultater med Investtechs analyser

 • Objektive analyser
 • Brukervennlig
 • Tidsbesparende
 • Gode resultater

Investtech har lang erfaring

 • Norsk selskap stiftet i 1997
 • Kontor på Lysaker og Kjeller - 16 ansatte
 • Spesialister på kvantitative analyser på Internett
 • Forskningsprosjekter støttet av Norges forskningsråd
Geir Linløkken
Grunnlegger & Forskningssjef

Analyser med konkrete anbefalinger på over 29.000 aksjer

 • Uavhengige og objektive analyser
 • Konkrete kjøps- og salgssignaler
 • Klare anbefalinger
 • Dokumentasjon gjennom forskning og rapporter

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

Forskning på trendsignalerTrend: + 20,0% per år
Indeks: + 12,8% per år
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK