Beställ boken om teknisk aktieanalys

Boken är på 150 sidor och beskriver de viktigaste elementen inom teknisk analys på ett kort och enkelt sätt. Det läggs stor vikt på konkreta exempel. Läsaren får se hur teorin används i praktiken och kan snabbt använda det värdefulla verktyg som teknisk analys är. Pris 19.9 € + porto.

Boken tar bland annat upp:

 • Marknadspsykologi
 • Vad är teknisk analys?
 • Trend
 • Stöd och motstånd
 • Formationer
 • Volym
 • Momentum
 • Glidande snitt
 • Marknadsriktning
 • Varningssignaler
 • Insiderhandel
 • Handelsstrategier
 • Forskningsrapport om rektangelformationer
 • Forskningsrapport om stigande trender


Bokbeställning

Namn
Gatuadress
Postnr./Ort
Land
Telefon
E-post
 

Boken sänds inom 3-6 arbetsdagar.


  ISBN: 978-82-996021-8-1
Författare: Geir Linløkken och Steffen Frølich
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2011 (2:a utgåvan)
Sidor: 150
Bindning: Pocket
Pris: :-
Porto: :-


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.