Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
ose2020  Investtech and analysts  Long  
oseACR  Investtech and analysts  Long  
oseAFG  Investtech and analysts  Long  
oseATEA  Investtech and analysts  Long  
oseAUSS  Investtech and analysts  Long  
oseB2H  Investtech and analysts  Long  
oseBRG  Investtech and analysts  Long  
oseCARA  Investtech and analysts  Long  
oseDNO  Investtech and analysts  Long  
oseEPR  Investtech and analysts  Long  
oseFLNG  Investtech and analysts  Long  
oseHAFNI  Investtech and analysts  Long  
oseHUNT  Investtech and analysts  Long  
oseINVINVA  Investtech and analysts  Long  
oseKID  Investtech and analysts  Long  
oseKIT  Investtech and analysts  Long  
oseLSG  Investtech and analysts  Long  
oseMOWI  Investtech and analysts  Long  
oseNONG  Investtech and analysts  Long  
osePARB  Investtech and analysts  Long  
osePHO  Investtech and analysts  Long  
oseSRBNK  Investtech and analysts  Long  
oseSTB  Investtech and analysts  Long  
oseVEI  Investtech and analysts  Long  
oseWAWI  Investtech and analysts  Long  
se_sseASPIRE  Investtech and analysts  Long  
se_sseBEIAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseBILIA  Investtech and analysts  Long  
se_sseBUFAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseCOLL  Investtech and analysts  Long  
se_sseFNM  Investtech and analysts  Long  
se_sseFPARA  Investtech and analysts  Long  
se_sseGRNG  Investtech and analysts  Long  
se_sseHMB  Investtech and analysts  Long  
se_sseHUM  Investtech and analysts  Long  
se_sseINDUC  Investtech and analysts  Long  
se_sseINWI  Investtech and analysts  Long  
se_sseJM  Investtech and analysts  Long  
se_sseLUNDB  Investtech and analysts  Long  
se_sseMCOVB  Investtech and analysts  Long  
se_sseMEKO  Investtech and analysts  Long  
se_sseNWG  Investtech and analysts  Long  
se_ssePEABB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSVOLB  Investtech and analysts  Long  
se_sseTROAX  Investtech and analysts  Long  
se_sseVOLO  Investtech and analysts  Long  Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK