Mina portföljer - Instruktioner

Portföljsystemet är baserat på transaktioner. Lägg in köp och försäljning av aktier, samt andra händelser som utdelning, split och fusion. Dessutom kan du göra insättning och uttag av kontanter eller andra vinster eller kostnader. Om en aktie köps eller säljs flera gånger kommer systemet beräkna avkastning baserat på genomsnittsmetoden. När du har sålt alla dina aktier i ett bolag kommer beräkningen att starta på nytt när nya aktier köps i samma bolag. Efter att alla aktier i ett bolag är sålda finns transaktionerna kvar i systemet så att du enkelt kan gå tillbaka och se vilket resultat investeringen gav.

Om du har flera portföljer väljer du portfölj överst till vänster.

Du kan välja namn på portföljen, radera eller skapa en ny portfölj.

 

Skapa portfölj

Med ”Skapa portfölj” skapar du en ny portfölj. Ge namn och ange valuta för portföljen. Kassa och portföljens totala värde anges i den valutan du väljer.

Lägg in transaktioner

Med ”Lägg till transaktion” lägger du in en transaktion. Välj typ av transaktion till exempel köp, sälj eller annat.

Registrera köp och sälj

Leta upp värdepappret och lägg in infomation om transaktionen. Du kan skriva en kommentar till varje transaktion.

Registrera split och omvänd split

Vid split eller omvänd split av aktier kommer antalet aktier att ändras. Välj ”Split/fusion” och vilken aktie det gäller. Det är bara möjligt att välja aktier där du registrerat en transaktion. När du väljer datum hämtar systemet automatiskt hur många aktier du hade i portföljen det datumet. Du behöver bara registrera hur många aktier du har efter split eller omvänd split. Köpkurs justeras automatiskt.

Registrera utdelning

Vid utdelning registrerar du det genom att välja transaktionstyp ”Utdelning”. Välj vilken aktie och datum för utdelning. Beloppet registreras i sin helhet. Om du har 100 aktier som ger 5 kronor i utdelning per aktie registreras 500 kronor. Om utdelningen är i annan valuta än portföljens valuta väljs vilken valuta som ska användas och till vilken valutakurs. Systemet tar inte hänsyn till eventuell källskatt på utdelning från utländska aktier.

Registrera insättning och uttag

Belopp större än 0 registreras som insättning. Belopp mindre än 0 registreras som uttag.

 

Översikt

Visar antal aktier som är i portföljen, senaste kurs och värde samt vinst och förlust i procent för varje aktie. Positiv kassa och portföljens totalvärde visas också. Om portföljen har aktier i olika valutor visas totalvärdet i portföljens valuta.

Oversikt

Under innehaven visas senaste transaktioner, köp, sälj eller annan. På höger sida finns överst diagram på aktiens sammansättning och nederst med teknisk analys av innehaven på medellång sikt. För grafisk analys av portföljen klicka på ”Fler analyser”.

 

Detaljer

Detaljer

Detaljerad information om portföljens innehav. Visar antal, köpkurs, senaste kurs, värde, vikt, ändring i kronor och procent, risk samt teknisk analys.

 

Utländska aktier

Köpkursen inkluderar courtage, och visas i värdepapprets valuta. Värde och ändring är däremot i portföljens valuta. Om man köper en utländsk aktie och kursen stiger kan man likväl riskera att förlora pengar om den utländska aktiens valuta sjunker.

Transaktioner

Transaksjoner

Visar transaktioner för portföljen, köp, sälj, utdelning, kostnader, insättningar, uttag, split och omvänd split.

För köp och sälj visas transaktionskurs, courtage och totalsumma. Transaktionskurs visas i värdepapprets valuta medan courtage och totalsumma visas i portföljens valuta.

För utdelning visas beloppet i portföljens valuta.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+