Vad är teknisk analys?

Teknisk analys (TA) är en metod för att analysera marknadsläget för olika finansiella tillgångar i syfte att försöka förutse framtida prisrörelser. TA försöker fastställa sentimentet på marknaden genom att analysera balansen mellan utbud och efterfrågan, balansen mellan säljare och köpare. TA är endast intresserat av utbud och efterfrågan och baseras endast på historiska pris- och volymrörelser.

Därför använder TA endast olika sorters prisgrafer och indikatorer för att analysera utbud och efterfrågan. TA använder samma principer och analysverktyg för alla marknader och kan därför användas för att analysera alla finansiella tillgångar: Aktier, index, råvaror, valutor etc.

Priset är hela tiden en kamp mellan köpare och säljare, som bestämmer priset. Om det finns ett överskott av köpare, det vill säga stigande efterfrågan, stiger priset. Om det finns ett överskott av säljare, det vill säga stigande utbud, sjunker priset.

TA går ut på att ligga på rätt sida på marknaden. Om efterfrågan kommer att stiga vill vi köpa tidigt. Om utbudet kommer att stiga vill vi sälja tidigt.

 

Varför fungerar TA?

Grundläggande inom TA är att priset inte rör sig helt slumpmässigt. Om det hade varit helt slumpmässigt hade det inte gått att förutse några prisrörelser.

Det finns mönster i kursrörelserna, trender och formationer, som går att identifiera. Och de mönstren förekommer upprepade gånger. TA försöker identifiera trender och kursformationer för att utnyttja dem i handel med till exempel aktier.

Genom att identifiera en stigande trend kan man hitta bra köplägen när en framtida uppgång förväntas. På samma sätt kan man hitta bra säljlägen när en fallande trend förväntas fortsätta.

Att mönster i prisrörelser upprepas beror på att de psykologiska mekanismerna hos investerarna inte förändras över tid. Därför indikerar till exempel en kursformation en viss förväntad kursrörelse.

Rädsla för förluster och girighet efter vinster har alltid drivit människor på olika marknader. TA försöker bestämma vilket sentiment som råder på marknaden, från rädsla till girighet.

 

Varför Investtech?

  • Investtech erbjuder automatisk genererade tekniska analyser av aktier, index, råvaror och valutor.
  • Investtechs analyser är objektiva och konsekventa eftersom de görs av algoritmer i datorer.
  • Analyserna är tidsbesparande och kan användas för olika finansiella tillgångar.
  • Investtechs analyser och modellportföljer har gett meravkastning under lång tid.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu