Technical analysis of stocks

Mobile app with concrete recommendations updated daily. Analysis based on research, advanced mathematics, user friendliness and consistent results.

Get it on Google Play

Personalised home

Your time is precious, get all the information you want quickly in a single page. Add/remove or re-order to your preference.

Advanced charts

The chart analyses identify important patterns in the price chart and volume which can describe the psychological fluctuations experienced by the investors. The patterns signal what the investors will do next, and the stock is assigned a technical evaluation. The analyses are entirely automatic and updated every day by Investtech’s systems.

Top 20

Top 20 shows the best stocks based on Investtech’s quantitative analysis system. These stocks will rise in the next weeks or months, according to investor psychology.

Indices evaluation

Get a glimpse of the global sentiment with evaluations of major global indices for the short, medium and long term.

Stocks & indices

Analyses for more than 26,000 stocks across 11 countries.

Goda resultat med Investtechs analyser

  • Oberoende och objektiva analyser
  • Konkreta köp- och säljsignaler
  • Klara rekommendationer
  • Dokumentation genom forskning och rapporter
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK