Stockpicking-verktyg

Investtechs stockpicking-verktyg hjälper dig att hitta köpkandidater. Verktygen hittar du i den vanliga menyn till vänster. Klicka på bilderna för mer information.

 

Top50

Top50 visar de bästa aktierna baserat på Investtechs kvantitativa analyssystem. Det är aktier som enligt investerarpsykologi ska stiga de närmaste veckorna eller månaderna.

 

Aktieval

Aktieval är ett mycket effektivt stockpicking-verktyg som Investtech erbjuder. Det vanligaste sättet är att anpassa likviditet och tidshorisont. Till exempel genom att välja 50% mest likvida, kort sikt och klicka på Tekniskt positiva.

 

Handelsmöjligheter

Tabellen visar aktier med tekniska förhållanden som starkt indikerar vidare uppgång eller nedgång. Du kan ofta hitta aktier med stor uppsida samtidigt som nedsidan är liten.

 

Signaler

Listan ger en översikt över de senaste köp- och säljsignaler som Investtechs system har identifierat. Särskilt signaler från kursformationer kan indikera i vilken riktning marknaden är på väg.

 

Pivotpunkter

Pivotpunkter är toppar och bottnar i grafen. Investtech har ett unikt system för att identifiera pivotpunkter. Pivotpunkter kan användas för att tidigt hitta aktier där en uppgång eller nedgång kan komma.

 

h_trendsignals

Trendsignaler

Trendsignaler visar aktier som har kommit in i en stigande eller fallande trend. Statistik visar att aktier i stigande trend ger högre avkastning än referensindex både på kort och lång sikt.

 

h_insiderlists

Insidertransaktioner

Insideranalys är Investtechs alternativ till fundamental analys. När en person i bolagets ledning eller styrelse köper aktier är det en signal om att denne bedömer att aktien är billig. Klicka på ett bolag för att se insidertransaktioner och insideranalys.

 

Hausse

Hausseindex är en optimismindikator. Förenklat visar hausseindex andelen investerare som är positiva till marknaden. Hausse1 är på kort sikt och Hausse2 på medellång sikt.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK