Kurs nära golvet i stigande trend

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna ökar. Aktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen.

Kurs nära golvet i stigande trendNär aktien ligger nära stödet vid golvet i trendkanalen är uppsidan till taket i kanalen stor. Man har då möjlighet att göra bra köp om trenden fortsätter.

Samtidigt är risken för brott ned större än när aktien ligger i en övre halvan av trendkanalen. Ett brott ned är inte någon säljsignal. Se artikel i högerspalten om brott ned på stigande trend. Men aktien blir mindre positiv vid brott ned än om aktien ligger inne i trenden.

Därmed är det inte självklart att det är mer gynnsamt att köpa en aktie nära trendgolvet än när den är i mitten eller i över delen av trendkanalen.

I Investtechs analyser är aktier i stigande trend lika positiva oavsett var aktien ligger i trendkanalen. En aktie klassificeras som nära trendgolvet om den ligger i den nedersta femtedelen av trendkanalen.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK