Høsten på Oslo Børs

[This article is not yet translated to SWE. Showing untranslated version.]
Publisert 11.09.2018

Historisk har høsten vært en tøff tid for investorene på Oslo Børs. Det gjennomsnittlige fallet har vært 4,0 prosent fra 2. august til 21. november. Alle de virkelig store fallene på børsen de siste 35 årene har kommet på høsten – det gjelder krakket i 1987, fallene i forbindelse med Asia-krisen i 1998, terroraksjonen i 2001 og finanskrisen i 2008.

Den svakeste måneden har vært september. Da har Oslo Børs i snitt falt 1,5 prosent.

Tabell: Gjennomsnittlig avkastning per måned for Oslo Børs 1983-2018:

Måned Gjennomsnitt
1 2.67
2 1.7
3 2.01
4 3.46
5 1.56
6 -0.86
7 2.38
8 -0.51
9 -1.47
10 0.72
11 -0.37
12 2.64

Historisk har 21. november vært årets beste dag for aksjekjøp. Fra 7. september fram til 21. november har børsen i snitt falt 2,5 prosent. Resten av året har så gitt en oppgang på 3,3 prosent, fulgt av en videre stigning fram til begynnelsen av juni neste år på ytterligere 11,7 prosent.


Figur: Gjennomsnittlig endring for Oslo Børs over et kalenderår. Høsten har historisk vært en svak periode, mens vinteren og våren har vært sterk. Merk at det har vært store variasjoner fra år til år, og at den statistiske signifikansen i resultatene er lav.

De sesongmessige svingningene har vært mindre sterke de siste årene. Like full har oktober og november vært gode måneder for aksjekjøp på Oslo Børs.
 

Vi ser på Hovedindeksen og tre aksjer der de tekniske signalene indikerer svakhet på kort sikt, samtidig som de langsiktige signalene er positive.

Hovedindeksen (OSEBX.OL) Siste sluttkurs: 897.11

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt ned gjennom støtten ved 900 poeng på økende volum. Det signaliserer svakhet og en videre nedgang de kommende ukene. På lang sikt ligger imidlertid indeksen i en fin stigende trendkanal. Det er horisontal støtte i underkant av 870 poeng, noe som samsvarer med gulvet i trendkanalen.
Et ytterligere fall vil dermed kunne utgjøre en fin kjøpsmulighet for langsiktige investorer.

Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) Siste sluttkurs: 108.30

Subsea 7 ga salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon i midten av juli. I skrivende stund har aksjen også brutt ned gjennom støtten ved 109 kroner. Dette skjer fordi mange investorer går ytterligere nedover i pris for å finne kjøpere til aksjene sine, og et nytt negativt signal på kort sikt ligger an til å bli utløst. Subsea 7 har imidlertid langsiktig støtte mellom 100 og 103 kroner, der aksjen har vendt opp flere ganger tidligere.

Schibsted ser. A (SCHA.OL) Siste sluttkurs: 293.70

Schibsted A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og har brutt opp gjennom langsiktige motstandsnivåer. Dette indikerer at optimismen er økende hos de langsiktige investorene og at kursen skal videre opp på en til seks måneders sikt. De siste dagene har imidlertid kursen seget sakte nedover på lavt volum. Det indikerer dermed ikke noe sterkt salgspress, men snarere at kjøperne i en periode er litt mindre aktive. Schibsted har støtte ved 282-284 kroner, rundt fire prosent ned, der kursen har bunnet ut to ganger tidligere. Et videre fall kan dermed være en god kjøpsmulighet.

Kongsberg Gruppen (KOG.OL) Siste sluttkurs: 158.80

Kongsberg Gruppen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Siden toppen i mai har investorene stadig gått nedover i pris for å komme seg ut av aksjen. Det indikeres dermed at kursen skal falle en stund til. Samtidig er aksjen klart positiv på det langsiktige kursdiagrammet. Det er gitt kjøpssignal fra en stor rektangelformasjon og det er god støtte ved 132 kroner. Aksjen er dessuten positiv på innsidehandler etter at styreleder Eivind Reiten i august kjøpte seg inn i selskapet for 302.000 kroner.

 

 

Analysene er skrevet for publisering i Dagens Næringsliv tirsdag 11. september 2018.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK