Disse aksjene kan gi sterke signaler

[This article is not yet translated to SWE. Showing untranslated version.]
Publisert 18.01.2019

Hovedindeksen har reagert bra opp etter det kraftige fallet i fjor høst. Nå råder en vent-og-se-holdning, med få klare signaler om videre retning. Flere aksjer har imidlertid kursmønstre som signaliserer at sterke kjøpssignaler eller salgssignaler snart blir utløst.

B2Holding AS (B2H.OL) Siste sluttkurs: 13.04

B2Holding er en av fjorårets taperaksjer og ligger fortsatt i en fallende trendkanal på Investtechs kortsiktige kursdiagram. Trendmessig indikeres en videre svak utvikling. Kursen har imidlertid reagert litt opp og ligger nå nær taket i kanalen og motstanden ved 13,60 kroner. Et brudd over 13,60 vil være et sterkt kjøpssignal for aksjen. B2Holding er maksimalt positiv på innsidehandler, etter til sammen ni kjøp i november og desember i fjor, noe som indikerer at aksjen er fundamentalt billig og at ledelsen har tro på kursoppgang.

Mowi ASA (MOWI.OL) Siste sluttkurs: 185.15

Mowi, tidligere Marine Harvest, har dannet en dobbel-topp-formasjon og brutt ned fra en stigende trendkanal på Investtechs mellomlange kursdiagram. På kort sikt har aksjen nå en fallende trend, mens den fortsatt ligger i en stigende trendkanal på lang sikt.
Dermed gis det blandede signaler om den videre retningen for Mowi.
Aksjen har støtte ved 173 kroner, mens det er motstand ved 204 kroner. Brudd under 173 vil vise at pessimistene er sterke og være et salgssignal i aksjen. Motsatt vil brudd over 204 indikere sterk og økende optimisme, og være et kjøpssignal i aksjen.

Tomra Systems ASA (TOM.OL) Siste sluttkurs: 206.50

Tomra har gått 400-gangeren fra 1987 og mer enn doblet seg siden 2017. Aksjen ligger fortsatt i en stigende trendkanal på lang sikt, men på kortere sikt er det flere usikkerhetstegn.
-Kursen har brutt ned gjennom gulvet i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt
-Volumutviklingen er negativ, med høyt volum nær forrige kursbunn og avtakende volum på de siste ukers reaksjon opp.
-Det er motstand ved 206-209 kroner.
Tomra har langsiktig motstand ved 234 kroner. Et brudd over dette nivået vil være et langsiktig kjøpssignal. Motsatt vil brudd under støtten ved 188 kroner være et langsiktig salgssignal for aksjen. Foreløpig anses Tomra nøytral.

 

 

Analysene er basert på sluttkurs 17.01.2019 og er skrevet for publisering på e24 fredag 18. januar 2019.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK