Investtech-forskning: Så kallade lottoaktier har statistiskt gett dålig avkastning - var försiktig med dessa.

Publicerad 2020-06-08

Aktier som fluktuerar mycket och där potentialen för stor uppsida är stark, kan ge ordentlig avkastning om man lyckas. Om du vill kunna fördubbla dina pengar på en vecka eller månad är det de aktierna du behöver handla. Investtechs forskning visar dock att dessa aktier i genomsnitt har utvecklats mycket dåligt. I denna artikel presenteras vad nya forskningsresultat säger om den statistiska utveckling för s.k. lottoaktier.

Lottoaktier är en term för aktier vars kurs fluktuerar mycket, där priset drivs av nyheter av avgörande betydelse för företaget. Exempel är Norwegian Air Shuttle, Scandic Hotels Group och Kongsberg Automotive, som alla hade stora ekonomiska utfodringar våren 2020. Andra exempel är Cell Impact, Oncology Venture och Kancera, där potentiella gigakontrakt, pågående forskning eller teknologiutveckling betyder mycket för värderingen.

Om du vill ha möjlighet att fördubbla dina pengar på en vecka är det sådana här aktier du bör köpa. De kan fördubblas, men också halveras, eller till och med gå i konkurs. Den klassiska ekonomiska teorin (till exempel CAPM-modellen) säger att sådana aktier som har högre risk än andra aktier, ska följas av en högre genomsnittlig avkastning än andra aktier. Om vi tittar på hur aktiemarknaden faktiskt har fungerat, och inte teorin, hittar vi något helt annat.

Internationell forskning visar att man i aktiemarknaden inte har fått betalt för att ta högre risk, särskilt om vi ser på risken i form av aktiens kursfluktuationer - så kallad volatilitet. I själva verket har avkastningen varit betydligt lägre i högvolatila aktier än i lågvolatila aktier. Detta är en omständighet som har varit känd i några decennier, och många av faktorfonderna föredrar tråkiga, stabila, och lågvolatila aktier.

Investtechs forskning visar att högvolatila aktier på de nordiska aktiemarknaderna också tycks ge dålig avkastning. I synnerhet har högvolatila aktier som fallit och är tekniskt negativa presterat dåligt kommande period, men även högvolatila aktier med köpsignaler har gett svagare avkastning än aktier med lägre volatilitet.

Nedan visas siffror från den forskning som gjorts hittills. Grunden är svenska aktier 2003-2018 och norska aktier 1996-2018. Tabellen visar årliga siffror för differentiell avkastning mellan de 20 procent mest volatila aktierna och övriga aktier.

Årlig differentiell avkastning mellan de 20 procent mest volatila aktierna och övriga aktier Norge Sverige
Köpsignal i stigande trendkanal -7,8 %e -4,8 %e
Köpsignal starkt positivt momentum (RSI mellan 70 och 80) -4,3 %e -2,7 %e
Säljsignal fallande trendkanal -25,2 %e -23,1 %e
Säljsignal starkt negativt momentum (RSI mellan 30 och 20) -20,0 %e -20,8 %e

%e = procentenhet

Observera att siffrorna ovan är relativa och visar skillnaden mellan högvolatila aktier och andra aktier. Se separata forskningsrapporter för statistik för aktier med köp- och säljsignaler.  Vi ser att högvolatila aktier med kösignaler har presterat mellan 2,7 och 7,8 procentenheter svagare än andra aktier med köpsignaler. De högvolatila aktierna med säljsignaler har utvecklats ännu sämre, så mycket som 20,0 till 25,2 procentenheter svagare än andra aktier med säljsignaler. Baserat på ovanstående rekommenderar vi att man är försiktig med lottoaktier och andra aktier som svänger mycket.

En möjlig förklaring till förhållandet är att många investerare enbart letar efter en möjlighet till utomordentlig god avkastning och enkelt köper aktier som har stor potential uppåt. Då glömmer de risken, eller åtminstone underskattar den, och ignorerar risken för fall. Denna skevhet i hur människor bedömer uppsida och risk kan lätt resultera i kortvarig felprissättning med för höga priser. När verkligheten uppenbaras med tiden, företagens problem inte löses, och forskningen misslyckas, kommer kurserna att falla.

 Hur undvika de farligaste aktierna?

1. ) På varje akties analyssida visas riskklassen för aktien uppe till höger. Denna är: Låg, Medium, Hög, eller Extrem. Vi rekommenderar att du är mycket försiktig med aktier som har extrem risk. Detta gäller också om de har en teknisk köprekommendation. Om vi ??tittar på aktierna på Stockholmsbörsen och på Oslobörsen med mer än 1 miljon norska kronor i daglig omsättning, är det per 28 maj 2020 42 respektive 21 aktier med extrem risk. Det är drygt tio procent av alla aktier. Det finns ytterligare 150 respektive 56 aktier med hög risk. Det finns inga aktier med extrem risk på Köpenhamnsbörsen, medan det finns 15 aktier med hög risk.

Vi rekommenderar i normalfallet att helt hålla sig undan aktier med Extrem risk, och vara försiktig med aktier med Hög risk. Riskvärderinen på aktienivå är tillgänglig för alla abonnenter.

2.) I stock-picking-verktyget Aktieval kan du välja vilken volatilitet du vill ha. Siffran mäts som den genomsnittliga procentuella skillnaden mellan de högsta och lägsta priserna på månadsbasis förra året. Till exempel, om volatiliteten är 14 procent, har aktien svängt i genomsnitt 14 procent från det lägsta till det högsta priset under en månad. Aktier med månatlig volatilitet över 40 procent klassificeras som extrem risk, medan de mellan 20 och 40 procent får hög risk i riskgraderingen.

Här kan man sätta att volatiliteten ska vara till exempel 0 till 35 procent, då de ungefär 20 procent mest riskfyllda svenska och norska aktierna utesluts. Från maj 2020 finns det inga danska aktier med volatilitet över 35 procent.

I Aktieval kan du specificera, utöver riskkriterier, kriterier för insiderhandel, tekniska villkor och finansiella nyckeltal. Dessa funktioner är tillgängliga för professionella och institutionella abonnenter.

3.) Var försiktig med aktier som får mycket exponering i media, särskilt vid extraordinära händelser. Vinklingen av nyheter och rubriker kan ofta ge en felaktig bild av den övergripande utvecklingen, och den presenterade informationen bör ses i ett vidare sammanhang. Kom ihåg att media, särskilt Internet, säljer mycket bättre på extrema nyheter än på tråkiga uppdateringar. En aktie får sällan uppmärksamhet för ett fall på 90 procent under några månader, men vill pryda rubrikerna om den fördubblas i värde på kort tid. Om en aktie sjunker från 100 till 10 norska kronor och sedan fördubblas till 20 norska kronor är fallet från början fortfarande 80 procent. Det beskriver utmaningar för företaget och ökande pessimism bland investerare.

Om du läser om aktier som har stigit särskilt mycket, och där vissa analytiker eller investerare kan se en stor uppsida, rekommenderas det att kontrollera extra noga. Sådana aktier är ofta fortfarande negativa på Investtechs analyser, mycket volatila och generellt riskabla att köpa.

Lottoaktierna på Stockhomlsbörsen nu

Dessa aktiener anses vara klare lottoaktier på Stockholmsbörsen nu:

Cell Impact B (CIB.ST) Senaste slutkurs: 22.25 (+2.45), 5 jun 2020

Oncology Venture (OV.ST) Senaste slutkurs: 1.41 (0.00), 5 jun 2020

Kancera (KAN.ST) Senaste slutkurs: 1.78 (-0.02), 5 jun 2020

Här är listan över aktierna med den högsta volatiliteten på Stockholmsbörsen nu. Alla har en volatilitet per månad på över 57 procent.

1. Zwipe

2. Saltängen Property

3. SpectrumOne

4. Starbreeze B

5. Eurocine Vaccines

6. Qlife Holding

7. Bambuser

8. Crunchfish

9. Gaming Corps

10. Cell Impact B

11. Oncology Venture

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK