Investtech-forskning: Säljsignaler från dubbeltopp-formationer har liten signalstyrka

Publicerad 2019-12-19

Geometriska kursformationer, såsom dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer, används inom teknisk aktieanalys för att prediktera framtida kursutveckling. Nya forskningsresultat från Investtech indikerar att säljsignaler från dubbeltopp-formationer har liten signalstyrka och kan förbises i analyssammanhang.

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifiering av geometriska kursformationer i aktiekurser. Tanken är att dessa beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är benägna att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar den kommande kursriktningen. Dubbeltopp-formationer är en typ av sådana signaler.

En dubbeltopp-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. När en dubbeltopp-formation formas, återspeglar det att pessimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en fallande trend. Dubbeltopp-formationer används särskilt för att förutsäga vändningar i långsiktiga marknadstrender, men används också på kortare sikt.

Investtechs algoritmer identifierar sådana formationer åt dig. I våra kursgrafer anges dubbeltopp-formationer med beteckningen DT och en röd pil nedåt för säljsignaler. Pilen anger teoretiskt kursmål. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är Catena, som gav säljsignal från dubbeltopp-formation den 11 december.

Figur 1: Catena (CATE.ST) Senaste slutkurs: 401.50 (0.00), 18 dec 2019

Våra abonnenter kan hitta aktier med sådana säljsignaler bland annat med verktyget Signaler.

Vi önskade att se vilka statistiska resultat sådana säljsignaler har givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köp- och säljsignaler från dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer identifierade i Investtechs kursdiagram på kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafer nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter säljsignaler från dubbeltopp-formationer identifierade i Investtechs kortsiktiga kursgrafer. Signalerna utlöses på dag 0, och vi har följt utvecklingen fram till dag 66. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka röda kurvan visar utvecklingen för aktier med säljsignaler. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala röda kurvan visar utvecklingen för referensindexet under perioden vi mätte utvecklingen för aktierna med säljsignaler.

Figur 2: Avkastning etter säljsignaler från dubbeltopp-formationer, kort sikt, Norden samlat.

Säljsignaler från dubbeltopp-formationer på kort sikt har givit en meravkastning på 0,3 procentenheter efter en månad, motsvarande en annualiserad meravkastning på 3,9 procentenheter.

Säljsignaler från dubbeltopp-formationer på medellång sikt har givit en meravkastning på 0,3 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på 3,9 procentenheter.

På lång sikt har köpsignaler från dubbeltopp-formationer givit en underavkastning på 1,5 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad underavkastning på 7,7 procentenheter. T-värde efter 66 dagar var emellertid endast 1,9, och samlat anses resultaten inte tydliga nog för att fastslå statistiskt samband.

Analysen tyder på att dubbeltopp-formationer på både kort- och medellång sikt är brus och normala variationer i aktiekurser, och bar är små pauser i mer långsiktigt stigande trender. Sådana signaler har liten signalstyrka och kan antagligen med fördel förbises i analyssammanhang. Säljsignaler från dubbeltopp-formationer på lång sikt indikerar kommande underavkastning i jämförelse med referensindexen.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska).

Dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer, kort sikt

Dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer, medellång sikt

Dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer, lång sikt

 

 

Keywords: h_PatDtSell.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK