Investttech-forskning: Trendsignaler - forskningsresultat motstrider teorin

Publicerad 2019-06-17

Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Teknisk analys-teori menar att när kursen ligger nära motståndet vid taket i trendkanalen är nedsidan till golvet i trendkanalen stor. Aktien kan då få en nedgång på kort sikt. En ny forskningsrapport från Investtech baserad på 23 år av data från de nordiska marknaderna visar emellertid att meravkastningen ökat desto högre i trendkanalen aktien låg.

Trend är en av de allra viktigaste indikatorerna inom teknisk analys. Enligt teknisk analys fortsätter aktier i stigande trend att stiga medan aktier i fallande trend fortsätter att falla. Investtechs forskning visar att det stämmer. Se tidigare forskning från Investtech här.

Kurs nær taket i stigende trendTraditionell teori för teknisk analys säger också att aktier som ligger i en stigande trend skall fortsätta upp innanför trenden. Detta indikerar att kursen, när den närmar sig taket i trendkanalen, skall vända ned för att därefter vända upp när den fallit ned till golvet i trendkanalen. Vi önskar att testa denna teori på historiska data för nordiska aktier.

Vi har studerat utvecklingen för aktier noterade på börserna i Norge, Sverige, Danmark och Finland sedan respektive 1996, 2003, 2005 och 2007 till och med 2018. Tillsammans identifierades 101 763 fall där en aktie hade en stigande trend på medellång sikt. I dessa trendkanalerna har vi tittat på avkastningen som funktion av positionsvärdet, alltså kursens position längs den vertikala höjden i trendkanalen.

Positionsvärden från 0 (vid golvet i trendkanalen) till 100 (vid taket i trendkanalen). Vi har också tagit med fall där kursen har varit under golvet i trendkanalen, dvs. positionsvärde < 0 och över trendtaket, dvs. positionsvärde > 100.

Figuren nedanför visar meravkastningen efter 1 månad (22 börsdagar) mot genomsnittlig börsutveckling som funktion av positionsvärdet för norska aktier. Varje stapel representerar meravkastningen efter 22 dagar för ett intervall av den vertikala trendpositionen. Till exempel visar den mittersta stapeln att meravkastningen efter 22 dagar var 1,4 procentenheter när kursen på dag 0 låg mellan 40 och 60 procent av trendhöjden, dvs. mitt i trendkanalen. Den svarta linjen är en regressionslinje för meravkastningen som funktion av positionsvärden. Den röda linjen visar genomsnittlig meravkastning för alla aktier med stigande trend. Siffrorna i parentes nederst visar antal fall i varje intervall.


Figur 1: Norge, meravkastning efter 22 dagar. Färgerna visar sambandet mellan var i trendkanalen kursen har legat och avkastning kommande 22 dagarna.

I Norge hade aktier som låg från mitten av trendhöjden och upp till taket av trenden en meravkastning på cirka 1,4 procent, alltså väsentligt bättre än aktier som låg lägre i trenden.

Aktier som hade brutit upp genom taket av trenden, med trendposition > 100, har fortsatt uppgången med signifikant meravkastning. Regressionslinjen visar att meravkastningen ökar tydligt när kursen ligger högre i trendkanalen.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten som du kan läsa här.

 

Keywords: h_TR.

Skrivet av

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK