Investtech-forskning: RSI är väl lämpad som momentumindikator

Publicerad 2 juli 2021

Vi har tittat på kursutvecklingen efter att RSI gått till höga nivåer på börserna i Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors under perioden 2008 till 2020. Sammantaget visar resultaten att RSI är väl lämpad som en momentumindikator och att investeringar på köpsignaler från RSI- momentum ger en statistiskt bättre avkastning än genomsnittlig avkastning på aktiemarknaden.

RSI är en flitigt använd indikator i teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index och är ett mått på hur bra ett aktie har presterat nyligen. RSI-värdet beräknas genom att titta på styrkan i uppgångsdagar i förhållande till styrkan i nedgångsdagar under en viss period och får ett värde mellan 0 och 100. Läs mer om teorin här >>

I forskningen den här gången har vi tittat på vad som har hänt när RSI har varit under 30 eller över 70. Det skiljer sig från vad vi gjorde i den föregående forskningen från 2019, då vi tittade på vad som hände när RSI passerade under 30 eller över 70. Med ett sådant tillvägagångssätt är det lättare att relatera forsknings- och signalstatistiken till Investtechs prenumerationsanalyser. Aktier med en RSI över 70 visas i rött i kursdiagrammen och är då i samma situation som aktierna i datamängden som ligger till grund för signalstatistiken här.

Köpsignaler: Starkt positivt momentum med RSI över 70

Figur 1: Norden samlat. Avkastning efter köpsignal identifierad av ett RSI21 över 70. Tjock blå kurva är signalaktierna, tunna blå kurvan är referensindex. Norden 2008-2020.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagers-data) Norge Sverige Danmark Finland Viktat snitt
Köpsignal 16.7 % 18.8 % 15.8 % 12.1 % 17.1 %
Referensindex i samma period 8.0 % 10.5 % 12.9 % 6.2 % 9.7 %
Meravkastning köpsignal 8.7 %e 8.4 %e 3.0 %e 5.9 %e 7.4 %e

%e står för procentenheter, dvs. skillnaden i procentuell avkastning. Årssiffror beräknas genom att utfallet för de första 66-dagarna efter köpsignalen upprepas för ett år, förutsatt ett genomsnittligt år har 252 handelsdagar.

Vi ser att aktier där RSI21 i genomsnitt var över 70 fortsatte väl upp den kommande tiden. Efter tre månader hade aktierna med en köpsignal stigit med i genomsnitt 4,2 procent, vilket motsvarar en meravkastning på 1,8 procentenheter mot jämförelseindex. Årlig meravkastning var 7,4 procentenheter. Ett T-värde på 13,3 indikerar hög statistisk signifikans.

Samtliga fyra nordiska marknader uppvisade god uppgång och meravkastning för signalaktierna. Det finns skillnader i de specifika avkastningssiffrorna, men resultaten anses övergripande konsekventa. Statistiskt anses köpsignaler från RSI ge starka och bra signaler som kan ligga till grund för investeringsbeslut i enskilda aktier.

Säljsignaler: Starkt negativt momentum med RSI under 30

Figur 2: Norden samlat. Avkastning efter säljsignal identifierad av ett RSI21 under 30. Tjock röd kurva är signalaktierna, tunna röda kurvan är referensindex. Norden 2008-2020.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-data) Norge Sverige Danmark Finland Viktat snitt
Säljsignal -7.7 % 12.1 % 6.4 % 6.8 % 6.1 %
Referensindex i samma period 6.7 % 14.9 % 11.7 % 8.2 % 11.7 %
Meravkastning säljsignal -14.4 %e -2.9 %e -5.3 %e -1.3 %e -5.7 %e

För Norden som helhet ser vi att aktier med säljsignal i genomsnitt har stigit. Uppgången har dock varit mycket mindre än jämförelseindex under samma period, och den lägre avkastningen har ökat ganska jämnt under de tre månaderna vi tittade på.

Efter tre månader hade aktierna med en säljsignal stigit med i genomsnitt 1,6 procent, vilket motsvarar en lägre avkastning på 1,4 procentenheter mot referensindex. Den årliga underavkastningen var 5,7 procentenheter. Ett T-värde på 7,0 indikerar hög statistisk signifikans.

Resultaterne for Norden er i tråd med vores forskning fra 2019. Salgssignaler ved RSI under 30 anses for at kunne være gode input ved en teknisk baseret handelsstrategi for identifikation af aktier, man bør sælge og holde sig fra.

De nordiska resultaten är i linje med vår forskning från 2019. Säljsignaler på RSI under 30 anses vara bra input till en tekniskt baserad handelsstrategi för identifiering av aktier som ska säljas och undvikas. Sammantaget indikerar resultaten att RSI är väl lämpad som momentumindikator och att investeringar baserade på köpsignaler från RSI ger en statistiskt bättre avkastning än den genomsnittliga aktiemarknadsavkastningen.

Fler detaljer finner du i forskningsrapporten här på norska (kräver abonnemang Pofessional). 

Keywords: h_RsiHigh,h_RsiLow.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK