Aktier och risk, del 2: Diversifiering och portföljer

Publicerad 2020-06-24
Av forskningschef Geir Linløkken och förvaltningschef Fredrik Tyvand.

I tidigare Investtech-artiklar har vi redogjort för att många investerare gör ett misstag genom att ha en förkärlek till att köpa aktier som har fallit, samtidigt som de är för snabba att sälja efter att kursen stigit. Vi har också skrivit om att handel med så kallade lottoaktier är frestande, men att  det ger en förlust för de allra flesta.

Ett annat misstag som många småsparare gör är att de i allmänhet tänker för lite på risk, eller inte är medvetna om risk alls.

Så låt oss göra det klart direkt: Att investera i aktier innebär risk. Du kan förlora pengar! Vissa enkla steg kan dock minska sannolikheten för stora förluster. I den här artikeln kikar vi på vad du kan göra för att minska risken.

Artikeln är indelad i fyra delar:

Olika aktier har olika risk

  • Vad du kan förvänta?
  • Var medveten om risken för varje aktie.

Diversifiering och portföljer

  • Sprid pengarna på flera aktier, men inte för många.
  • Sprid dina investeringar i olika sektorer.

Långsiktighet

  • Var långsiktig.
  • Bli investerad.
  • Var tålmodig.
  • Daytrading är för proffsen.

Ta lite risk och ha kul!

  • Kom ihåg att ha kul!
  • Sammanfattning.

 

Del 2 följer här.

Aktier och risk,  del 2: Diversifiering och portföljer

Sprid pengarna på flera aktier, men inte för många

Detta är ett välkänt råd från ekonomer, fondförvaktare, och erfarna investerare som också har en grund i ekonomisk teori. Du kan minska risken du tar betydligt genom att skapa en portfölj bestående av flera aktier, särskilt om aktierna är fördelade över olika branscher. Och utan att kompromissa med den förväntade avkastningen! Investtech har gjort simuleringar med portföljer av aktier på börserna i Norge, Sverige och Danmark.

I Norge ville vi ha en grupp aktier som är så genomsnittliga som möjligt för börsen. Vi använde aktierna med minst 1 miljon kronor i daglig omsättning, tog bort de cirka 65 lägst- och högst volatila aktierna, och satt kvar med 19 aktier.

I Sverige använde vi OMX30-indexet som bas. Indexet består av de 30 största aktierna på Stockholmsbörsen.

Den danska marknaden har ganska få, men stora aktier. Det finns 47 aktier som handlas för 10 miljoner kronor per dag eller mer. Det var grunden för simuleringarna där.

Tabellen visar den månatliga volatiliteten för portföljer av olika aktier från det ovan beskrivna urvalet. Varje aktie väger lika i simuleringarna, till exempel 25 procent respektive när det finns fyra aktier i portföljen. Tabellen visar genomsnittet av tio simuleringar av varje antal aktier. Aktierna drogs slumpmässigt och tio simuleringar kördes per givet antal aktier. Genomsnittet av körningen visas i tabellen nedan och gäller för en period på ett år fram till 3 juni 2020.

Antal aktier Norge Sverige Danmark Snitt Diff från en aktie
1 26,3 15,6 19,2 20,4
2 21,7 12,9 15,7 16,8 -18 %
3 19,4 12,4 15,2 15,7 -23 %
4 19,2 12,6 14,3 15,4 -25 %
5 17,6 12,1 13,8 14,5 -29 %
7 16,6 12,1 13,5 14,1 -31 %
10 15,8 11,1 11,8 12,9 -37 %
15 15,7 11,2 12,6 13,2 -35 %
Alla/nästan alla (17 stk)15,5 (29stk) 11,2 (45 stk) 12,0 12,9 -37 %
Referensindex 9,9 10,6 9,4 10,0 -51 %

Vi tror att tabellen väl beskriver den reella risken för investerare.

Genom att skapa portföljer av flera aktier visar tabellen att du enkelt får ner risken. Med bara två aktier reduceras risken med nästan 20 procent, medan fem till sju aktier ger cirka 30 procent riskreduktion. Med upp till tio aktier ges ytterligare minskning av risken. Med fler än tio aktier får du dock minimal riskminskning. Däremot finns två tydliga riskfaktorer: i) Det kan helt enkelt vara för många aktier att följa, och du får mindre tid och mindre fokus på var och en, och kan därmed lättare förbise signaler om att aktier ska säljas. ii) Särskilt marknaderna i Norge och Danmark har ganska få företag. Om du vill investera i många måste du också köpa de medelstarka.

En portfölj med fem till tio aktier, viktade ungefär lika, ger betydande riskminskning jämfört med att sitta i bara en eller två aktier. En portfölj med fem till tio aktier kan ge en hög vikt och ett starkt fokus på de allra bästa aktierna jämfört med om du har många fler än tio aktier.

Således: En portfölj på mellan fem och tio aktier anses vara lämplig för de flesta små investerare.

Fondförvaltare och stora investerare kan möta utmaningar genom att koncentrera sig på få aktier. Detta då de har mycket pengar att investera och att det, särskilt i de mindre företagen, inte finns tillräckligt med aktier att handla, eller att de måste pressa ned kurserna för att hitta motsvarigheter till stora volymer. Med andra ord har småsparare en tydlig fördel jämfört med de stora aktörerna på marknaden.

Sprid dina investeringar i olika sektorer

Det är ganska uppenbart att fem aktier i samma sektor, såsom fem bankaktier, kommer att utgöra en hög risk. Det rekommenderas därför att sprida risken i flera sektorer, till exempel finans, industri, hälsa, olja och IT.

 

Skrivet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK