Resultater nyttårsraketter 2019

[This article is not yet translated to SWE. Showing untranslated version.]
Publisert 04.01.2018

Investtechs ti nyttårsraketter hadde ved stengetid torsdag 3. januar i snitt steget 1,2 prosent siden torsdag 13. desember. Oslo børs falt i samme periode 3,6 prosent. Meravkastningen er dermed på 4,8 prosentpoeng for perioden 13. desember til 3. januar.

Fem av aksjene har steget, mens fire har falt. Dette er omtrent som forventet, da aksjene har svært høy risiko. Det er også rom for at enkelte av aksjene kan stige videre den neste uken.

Ticker Kurs analysedato (close 6.12) Kurs 13.12.2018 Diff Kurs 03.01.2018 Diff fra 13.12
ELE 0,88 0,83 -5,7% 0,72 -13,3%
WALWIL 28,9 30,65 6,1% 29,5 -3,8%
PHO 33,4 43,35 29,8% 46,25 6,7%
B2H 12,46 13,3 6,7% 12,42 -6,6%
SSC 16,95 13,75 -18,7% 15,0 9,1%
FKRAFT 32,96 33,19 0,7% 33,8 1,8%
REC 0,613 0,62 1,1% 0,62 0%
PROTCT 47,2 44,6 -5,5% 48,65 9,1%
ATEA 113,6 114,6 0,9% 110,0 -4,0%
OTELLO 11,7 12,00 2,6% 13,54 12,8%
Snitt alle ti 1,8% 1,2%
OSEBX 825,96 838,67 1,5% 808.68 -3,6%

Investtehcs nyttårsraketter for Sverige hadde ved stengetid fredag 4. januar gitt en meravkastning på 1,0 prosentpoeng. Nyttårsrakettene i Danmark hadde ved stengetid mandag 7. januar steget 17,4 prosent.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK