Insideranalys av enskilda aktier

Insideranalys är Investtechs alternativ till fundamental analys. När en person i bolagets ledning och styrelse köper aktier är det en signal om att denne bedömer att aktien är billig. Insiderförsäljningar är signaler om att aktien är dyr eller att risken är hög.

Investtechs insideranalys ger översikt över insidertransaktioner i ett bolag över tid.

 

Insidertransaktioner

 

Varje transaktion får en vikt från -100 till +100. Försäljningar är negativa och köp är positiva. Stora transaktioner får större vikt än små.

Investtechs insideranalys baseras på de transaktioner som rapporteras i Finansinspektionens insynsregister. Insideranalysen uppdateras dagligen med nya transaktioner.

Baserat på alla rapporterade insidertransaktioner i ett bolag ger Investtechs insideranalys varje aktie en insiderscore från -100 till +100. +50 eller högre är köp. +25 till +50 är svagt köp. -25 till +25 är neutral. -25 till -50 är svagt sälj. -50 eller lägre är sälj

Förklaring till Insiderhandel

Insiderhandel
De senaste affärerna visas överst i tabellen. (Informationen i tabellen korresponderar inte till grafen ovanför.)

Förklaring till fälten i tabellen:

Fält Beskrivning
Rapporterat Datum då affären blev rapporterad.
Handelsdag Datum då insidern köpte eller sålde aktier.
Antal Antal aktier.
Kurs Slutkurs den dagen insidern köpte eller sålde aktier.
Värde Värde på affären i 1000 kr.
Text Text som i korthet beskriver affären. Grön färg används för köp och röd vid försäljning.
Betydelse Affärens betydelse, beräknad utifrån beloppet det handlades för. Skalan går från 0 (=ingen betydelse) till 100 (=mycket betydande).

 

Insynsköp som indikator för kommande kursutveckling i aktien

Publicerad 31 maj 2019

Aktier med insynsköp har igenomsnitt presterat bättre än referensindexet under perioden efter insynsköpet, och aktier med insynsförsäljning har i genomsnitt presterat sämre än referensindexet under perioden efter insynsförsäljningen. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserat på 20 år med data från Oslo Börs och 16 år med data från Stockholmsbørsen.

Analys av insynsaffärer är Investtechs alternativ till fundamental analys. När en person i bolagets styrelse eller management köper aktier, är det en signal om att denne anser aktien är billig. Insynsförsäljning betraktas som en signal om att aktien är dyr eller att risken är hög.

Investtechs insynshandelsanalyser ger översikt över insynsköp och insynsförsäljningar i ett bolag över tid.

Innsidehandler per selskap

Läs mer om analys av insynsaffärer på våra hjälpsidor här.

Resultat insynsköp

Insynsköp Sverige.

Insynsköp Norge.

Figur 1: Kursutveckling första 66 dagarna efter insynsköp.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter insynsköp i Sverige och Norge. Affärerna rapporterades före börsens stängningstid på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå linjen visar hur aktier med insynsköp i genomsnitt har utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den tunna blå linjen är genomsnittlig utveckling för referensindexet under samma period.

66-dagars-siffror Sverige Norge Viktat snitt
Köpsignaler 4,3 % 3,5 % 4,0 %
Referensindex under samma period 2,4 % 2,2 % 2,3 %
Meravkastning köpsignal 1,8 %e 1,4 %e 1,7 %e
Annualiserad
Köpsignal 17,3 % 14,1 % 16,3 %
Referensindex under samma period 9,6 % 8,5 % 9,2 %
Meravkastning köpsignal 7,7 %e 5,7 %e 7,2 %e

Tabellen visar annualiserad avkastning och annualiserad meravkastning i procentenheter, betecknat %e.

Vi ser att insynsköp både i Sverige och Norge har följts av en positiv avkastning kommande månaderna. I Sverige var uppgången 4,3 procent och i Norge 3,5 procent, som ger ett viktat snitt på 4,0 procent. Annualiserad avkastning är 16,3 procent, motsvarande en meravkastning på 7,2 procentenheter mot referensindexet under samma period.

Vi såg också att aktier med insynsköp i genomsnitt hade fallit under perioden före köpet. Motsatt hade aktier med insynsförsäljning stigit under perioden före försäljningen. Dessa observationer är en indikation på att insynspersoner köper när de anser aktien är fundamentalt billig, och har fallit mer än den förtjänat, samtidigt som insynspersonerna säljer när de anser aktien har stigit för mycket och har blivit fundamentalt dyr. Investtechs insynshandelanalys kan därmed betraktas som en enkel fundamental analys av aktien.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten som du kan läsa här.

Insynsköp

InnsidekjøpKöp från rapporteringspliktiga insynspersoner i ett företag kan vara en signal om att aktien är fundamentalt billig.

När en person i företagets styrelse eller ledning köper aktier, kan det vara en signal om att vidkommande tror aktiekursen skall stiga. Det kan vara så att insynspersonen anser att marknaden straffat aktien för mycket efter negativa nyheter eller inte tillräckligt värdesatt positiva nyheter. Det kan också vara mer generellt att framtidsutsikterna för företaget ser goda ut och/eller att insynspersonerna uppfattar risken vid köp som låg.

Generellt önskar vi att vara positionerade likt insynspersonerna. Det anses tryggare att köpa en aktie där direktörer eller styrelsemedlemmar nyligen köpt, än motsvarande aktie utan insynsköp.

 

Investtech-forskning: Insynsköp

+8.1%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 8.1 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt19.0%
Referensindex10.9%
Meravkastning8.1%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 9837 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Insynsförsäljning

InnsidesalgFörsäljning från rapporteringspliktiga insynspersoner i ett företag kan vara en signal om att aktien är fundamentalt dyr.

När en person i företagets styrelse eller ledning säljer aktier, kan det vara en signal om att vidkommande tror aktiekursen skall falla. Det kan vara så att insynspersonen anser aktien stigit för mycket i förhållande till utvecklingen och potentialen i företaget, eller att marknaden inte tillräckligt tagit hänsyn till ökad risk eller negativa nyheter. Det kan också vara så att framtidsutsikterna för det enskilda företaget eller för branschen generellt har försvagats, eller att insynspersonen uppfattar risken som hög.

Om insynspersonen endast säljer en mindre del, kan det vara insynspersonen som önskar att ta ned risken i sin egen portfölj. Försäljning kan också äga rum för att insynspersonen behöver pengar till något annat eller har hittat en bättre investeringsmöjlighet. Generellt anses det emellertid som en negativ signal när insynspersoner säljer. Det anses tryggare att köpa en aktie där direktörer eller styrelsemedlemmar nyligen har köpt, än motsvarande aktie där insynspersoner har sålt.

 

Investtech-forskning: Insynsförsäljning

-1.8%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 1.8 procentenheter (%e) svagare än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt8.0%
Referensindex9.7%
Meravkastning-1.8%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 5158 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google