Faktordiagram


Investtechs faktordiagram beskriver aktiens viktigaste egenskaper. Ju mer grönt, desto mer positivt anses aktien vara. Om aktien är neutral eller svag på alla faktorer, och genomsnittet är svagt eller ganska svagt, ritas diagrammet i rött.


Faktordiagram
Varje faktor får poäng på en skala från -100 till +100. Om poängen är över +50 anses aktien vara stark på denna faktor. Vid poäng mellan 25 och 50 anses aktien vara ganska stark, medan -25 till +25 neutral, mellan -25 och -50 ganska svag och under -50 svag.

Aktien i figuren är stark kvantitativt och tekniskt, liksom stabil (gradering av volatilitet), medan den är ganska svag på insynshandel och svag på fundamental data. Mittringen i diagrammet motsvarar ett neutralt poängvärde och det yttre maximalt positivt poängvärde.

För vissa faktorer bestämmer bara ett element faktorpoängen, medan dom för andra beräknas från flera element. Abonnemang på Tradernivå ger tillgång till information om vart och ett av de bidragande elementen, liksom det exakta numeriska värdet på faktorerna.

På grafsidorna kan du flytta muspekaren över de olika faktorerna för att se information om faktorpoäng och beräkningsunderlag.

Tekniskt

Tekniskt visar hur starkt aktien är baserad på teknisk analys på kort, medellång och lång sikt. Ju starkare aktier, desto större optimism bland investerare och stämning på marknaden. Enligt Investtechs forskning har tekniskt positiva aktier utvecklats väl, och bättre än andra aktier på senare tid.

Faktorn beräknas på grundval av automatisk teknisk analys på kort, medellång och lång sikt. Dessutom används RSI-momentum, där värden över 70 är starkt positiva, medan under 30 är starkt negativa och värden mellan 40 och 60 är neutrala.

Teknisk analys anses vara den viktigaste analysen på Investtechs sidor. Läs mer om analyserna på våra hjälpsidor och se gärna forskning och statistik där vi har undersökt hur väl olika typer av signaler historiskt har fungerat.

Kvantitativt

Kvantitativt är ett mått på hur god avkastning aktien beräknas ha i framtiden i förhållande till de andra aktierna på marknaden. Faktorn beräknas på grundval av statistisk avkastning på aktier med liknande kvantitativa egenskaper. Bland annat används aktiens trendstatus, stöd- och motståndsnivåer, kursformationer, momentum och insiderhandel, hög eller låg volatilitet, och likviditet.

Faktorn beräknas på grundval av signalstatistik för nordiska aktier som presenteras i Investtechs forskningsrapporter för bland annat trender, stöd och motstånd och insiderhandel. Samma element som visas i rutan för Investtech -forskning på analyssidorna ingår, men i många fall justeras värdena utifrån aktiens likviditet och volatilitet. I synnerhet kan aktier med extremt hög eller ökande volatilitet straffas på grund av den mycket negativa statistiska utveckling som sådana aktier historiskt sett har haft.

Endast aktier med en daglig genomsnittlig omsättning på 500 000 SEK eller mer ges ett poängvärde. Vid lägre omsättning skulle faktorn bli osäker, och faktorn skulle då sättas till neutralt poängvärde istället.

Faktorn baseras på en rankning av aktierna, så att till exempel de 10 procent starkaste aktierna kommer att ha poäng över 80, medan de 25 procent starkaste kommer att ha poäng över 50 och klassificeras som starka. Oavsett hur negativ eller positiv börsen är, kommer 25 procent av aktierna alltid att vara starka kvantitativt och 25 procent svaga kvantitativt.

Insider

Insider är aktiens gradering baserad på insiderhandel. När styrelseledamöter, styrelseledamöter och andra anmälningspliktiga insiders köper in sig i företag indikerar det tro på kursökning, liksom frånvaron av överhängande negativa överraskningar. Insideranalys kan ses som en förenklad grundläggande analys.

Faktorn är densamma som aktiens insiderpoäng. Läs mer om beräkningsregler och tolkning här.

Stabilitet

Stabilitet anger hur stabil aktiekursen antas vara. Aktier med hög stabilitet har historiskt låga kursfluktuationer, god likviditet och många års historia på börsen. I sådana aktier är risken för stora kursfall liten, men uppåtsidan kan också vara liten. Med andra ord kan man förvänta sig en ganska stabil prisutveckling, med små förändringar i framtiden. Aktier med låg stabilitet har en hög risk. De är riskabla att handla och äga, och kan både falla mycket och stiga mycket på kort tid.

Det finns tre element som ingår i beräkningen av aktiens stabilitet. Detta är aktiens volatilitet - mätt i hur mycket den historiskt har fluktuerat från månad till månad, aktiens likviditet - mätt i hur många kronor aktien historiskt har handlats för varje dag, och aktiens ålder på börsen.

Volatilitet anses vara den viktigaste faktorn och räknas två gånger. Aktier med volatilitet under 10 procent har det högsta värdet av stabilitet, medan en volatilitet över 40 procent ges det lägsta värdet. Volatilitet mellan cirka 17 och 25 procent på månadsbasis ger ett neutralt värde.

Likviditet motsvarar ofta företagets storlek. Stora företag är ofta mer stabila över tid och lättare att handla än små. Mycket likvida aktier, med likviditet över 100 miljoner svenska kronor, får högsta stabilitet, medan de med likviditet under 0,1 miljoner svenska kronor får lägst. Likviditet mellan cirka 1 och 10 miljoner svenska kronor ger ett neutralt värde.

Nynoterade aktier anses ha en hög risk, eftersom de är aktier i företag i en tidig utvecklingsfas, vilket medför stor osäkerhet. Det lägsta värdet ges aktierna med en historia på mindre än ett år. Gamla företag, som har noterats på börsen i 25 år eller mer, har det högsta värdet. Neutrala värden ges till aktier med mellan 6 och 12 års börshistoria.

Fundamentalt

Fundamental värde beskriver aktiens resultat och finansiella kvalitet. Faktorn beräknas utifrån aktiekursen i förhållande till företagets resultat och bokförda värden, dvs P/E och P/B. Högt fundamentalvärde innebär ofta låg nedåtrisk i ett bolag, medan lågt fundamentalvärde ofta indikerar goda tillväxtmöjligheter och en stor uppåtsida.

Ett P/E under 10 ger maximalt värde, medan negativt P/E eller P/E över 200 ger minimivärde. P/E-värden mellan 20 och 30 ger neutrala värden. P/B under 1 ger maximalt elementvärde, medan P/B över 20 ger minimum. P/B -värden mellan 2,5 och 4,0 ger neutrala värden.

De två elementen P/E och P/B räknas lika i faktorns totala poäng.

Observera att faktorn mäter aktiens fundamentala värde, det vill säga vilket eget kapital som ligger bakom varje aktie, och vilket resultat företaget har. Faktorn säger ingenting om tillväxtkvaliteter. Investerare värderar ofta tillväxt och tillväxtpotential högt, så att de betalar mycket för sådana aktier i förhållande till nuvarande eget kapital och årets vinst. En andels tillväxtkvalitet är därmed lätt motsatsen till aktiens värdekvalitet.

Om du letar efter aktier med stor tillväxtpotential hittar du normalt sådana bland aktierna med lågt fundamentalvärde.

Aktier som får högt betyg på Investtechs fundamentalfaktor har ett högt fundamental värde och anses ofta vara säkrare och mer robusta och bättre rustade för att hantera oron på börsen.

 

Fyra eller fem faktorer

Faktordiagram finns tillgängliga för alla nordiska aktier. För norska, svenska och danska aktier visas faktordiagram med de fem faktorer som beskrivs ovan.


Faktordiagram

På den finska marknaden har vi ingen insiderhandel. För Finland och för abonnenter på Investornivå består faktordiagrammet av faktorerna ovan, men utan insynshandel (Insider).

Aktien i exemplet här är stark tekniskt och stabilt, medan det är neutralt kvantitativt och något negativt fundamentalt.

Observera att fundamentala nyckeltal ingår i faktordiagrammet, även för Investor-abonnemang, medan Trader-abonnemang eller högre krävs för alla fundamentala detaljer.

Trader-prenumeranter får faktordiagram med alla faktorer, inklusive Insider. Professional-abonemang eller högre krävs för detaljer och valalternativ på insiderhandel.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google