Kurslarm: Få larm när aktien når en viss nivå!

Nu kan du sätta egna larm och bli varnad när kursen når en viss nivå. Under ”Mina larm” i menyn samlas dina inlagda larm. En bock och datum vid larmet anger om larmet har lösts ut. Du kan även välja att bli larmad via e-post efter börsens stängning. Slå på eller av genom att klicka på kuvertet under ”Larm via e-post”. Du får bara en e-post per dag och marknad med alla utlösta larm.

Kursvarsling

I ”Mina portföljer” framgår det om larm är inlagt för en aktie och om larmet lösts ut eller inte. Kurslarm och Mina portföljer är användbara verktyg för att hålla koll på när en aktie till exempel når stop-loss eller målkurs.

Larmkurser justeras inte automatiskt vid split, omvänd split, utdelning eller andra corporate actions.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+