Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 01 Communique Laboratory Inc ONE 9 apr 2021 0.33 +8.33   
 1911 Gold Corporation AUMB 9 apr 2021 0.62 +6.90   
 1st Asset CA Buyback FBE 9 apr 2021 28.23 0.00   
 1st Asset ConvBnd Un CXF 9 apr 2021 10.64 +1.33   
 1st Asset EuropeanUn FHB 9 apr 2021 7.15 -0.14   
 1st Asset Inv Bnd Un FIG 9 apr 2021 11.04 -0.23   
 1st Asset InvBond US FIG.U 9 apr 2021 10.29 0.00   
 1st Asset US Buyback FBU 9 apr 2021 39.11 +0.62   
 1st Asst LngDurFxdUn FLB 9 apr 2021 20.49 0.00   
 1st Asst Pref Shr Un FPR 9 apr 2021 22.60 0.00   
 1st AsstActvCADiv Un FDV 9 apr 2021 11.08 0.00   
 1st AsstActvCredt Un FAO 9 apr 2021 8.76 +0.46   
 1st AsstActvCredt US FAO.U 9 apr 2021 8.89 0.00   
 1st Ast EnhanceShBnd FSB 9 apr 2021 9.99 0.00   
 1st Ast MSCI USA Un RWU 9 apr 2021 18.76 0.00   
 1st Ast US Moment Un YXM 9 apr 2021 18.59 0.00   
 1st Ast US TrndLeadr SID 9 apr 2021 36.23 +0.25   
 1st Ast US&CdaLifeco FLI 9 apr 2021 10.05 +0.80   
 1st AstActUtilInfrUn FAI 9 apr 2021 13.64 +0.22   
 1st AstEnhancShBndUS FSB.U 9 apr 2021 10.11 0.00   
 1st AstHlthCareCov FHI 9 apr 2021 10.97 +0.37   
 1st AstHlthCareCovUH FHI.B 9 apr 2021 11.01 0.00   
 1st AstIntlLowRskWgt RWX 9 apr 2021 20.90 +0.43   
 1st AstIntlLwRskUnHg RWX.B 9 apr 2021 19.50 0.00   
 1st AstMSCI Cda Qual FQC 9 apr 2021 28.52 -0.24   
 1st AstMSCI CdaLR Un RWC 9 apr 2021 12.69 0.00   
 1st AstMSCI World Un RWW 9 apr 2021 30.75 0.00   
 1st AstMSCI WrldUnhg RWW.B 9 apr 2021 33.56 0.00   
 1st AstUSMmntUnhegUn YXM.B 9 apr 2021 23.96 0.00   
 1st Tr AlphEmrgMktUn FDE 9 apr 2021 16.71 +3.66   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK