Uppgång för fjärde dagen i rad

Under torsdagen steg marknaden svagt med 0.38% och OMX Copenhagen 25 GI (OMXC25GI) stängde på 1514 punkter. Indexet har därmed stigit för fjärde dagen i rad.

67 aktier gick upp och 64 gick ner, 20 förblev oförändrade och 11 var utan omsättning.

Total omsättning av aktier och värdepapper torsdag blev cirka 5.9 miljarder kroner.

ISS (ISS) slutade på 99.50 kroner efter en nedgång på 2.78%. Aktien bröt med det 100-gränsen för första gången sedan 15 maj. Aktien har därmed fallit 13 av de senaste 16 dagarna och den senaste månaden har aktien sjunkit hela 19.24%. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt och en vidare nedgång indikeras.
Grønlandsbanken (GRLA) stängde svagt uppåt på 615 kroner, motsvarande en uppgång på 0.82%. Den senaste veckan har aktien stigit hela 20.59%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, men har stöd vid ca 550 kroner.
Tryg (TRYG) stannade på 191 kroner efter en nedgång på 4.60%. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 15 juni, då den sjönk 8.53%.
SimCorp (SIM) steg måttligt 1.10% och slutade på 736 kroner. Aktien har därmed stigit nio av de senaste tio dagarna. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och en vidare uppgång indikeras.
ChemoMetec (CHEMM) rörde sig närmast sidledes och slutade på 398 kroner (+0.38%). Aktien har därmed stigit för sjunde dagen i rad och den senaste veckan har aktien stigit hela 17.93%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 260 kroner och en vidare uppgång indikeras.

Förlorare torsdag

Andersen & Martini Holding-6.88%
Gyldendal B-5.36%
Tryg-4.60%
Conferize-4.55%
Park Street Nordicom A-4.22%

Mest omsatta torsdag

Novo Nordisk B651.29
Vestas Wind Systems554.56
Ørsted506.97
Pandora479.54
Genmab389.68
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK