Om Investtechs analyser

Automatiska analyser
Investtechs automatiska analyser bygger på avancerade metoder inom statistik och matematik. Investtechs metoder har utvecklats sedan 1993. Särskild vikt läggs vid trender, stöd och motstånd, kursformationer och volym.

För varje aktie och för varje tidshorisont görs det en graf med en beskrivande text. Investtechs grafer produceras helt automatiskt av algoritmer. Beräkningar, analys, slutsats och rekommendation är helt automatiska, vilket garanterar fullständig objektivitet. Det finns alltså inte utrymme för subjektiva tolkningar, som problemet ofta är vid traditionell teknisk analys, där en analytiker ritar och tolkar trender, stöd- och motståndslinjer med mera.

Rekommendationen från de automatiska analyserna anges som Köp, Svagt köp, Bevakning/Watch, Svagt sälj eller sälj. Rekommendationen baseras på teknisk poängsumma för respektive tidshorisont eller för totalanalysen

Analyserna sammanställs och värderas efter traditionell teknisk analys-teori. Investtechs forskning indikerar att denna teori huvudsakligen stämmer med vad vi observerar i marknaden. Forskningen visar emellertid också att vissa förhållanden statistiskt inte har gett den kursutveckling som teorin antyder. För Norden har vi observerat detta för brott mot trendriktningen på långsiktiga trendkanaler och vid översålt/överköpt RSI.För Norge och Sverige har vi observerat det detta för reverserande kursformationer på kort sikt, och för Sverige även på medellång sikt. Se Forskning för detaljer.

Analyserna för Stockholmsbörsen publiceras vid klockan 21.00 varje handelsdag och senast före nästa handelsdags öppning.

 

Subjektiva analyser
Investtech gör även subjektiva analyser. Till exempel Morgonrapporten och Dagens case innehåller aktier som valts ut och analyserats subjektivt. De subjektiva analyserna utförs av analyschef Geir Linløkken (GL), analytiker Asbjørn Taugbøl (AT), analytiker Lars-Göran Westerberg (LGW), analytiker David Östblad (DO) och analytiker Kari Poblete (KP).
Följande regler gäller:

 • De subjektiva analyserna bygger på Investtechs automatiska analyser.
 • Kombinationen av olika parametrar inom teknisk analys och analytikerns utvärdering ger den subjektiva analysen. Den subjektiva analysen är ofta snarlik Investtechs automatiska analys. Det finns dock rum för individuella och subjektiva utvärderingar. Analysen ska vara tydlig, så att man ska kunna följa analytikerns resonemang fram till slutsatsen.
 • Om det finns rum för tvivel, ska det framgå tydligt genom formuleringar som "kan anses som", "öppnar för" eller liknande.
 • Om analytikern känner till viktig information om ett bolag som
  - som offentliggjorts utanför börsens öppningstider
  - innan publicering av själva analysen
  - som anses något som bidrar till att aktiens kurs blir känslig
  så skall detta framföras i själva analysen.
 • Analytiker ska alltid upplysa om eventuella ägarförhållanden direkt i analysen på ett tydligt sätt. Det gäller både analytikerns och närståendes ägande och för Investtechs och Investtechs dotterbolags ägande. Också andra förhållanden som kan skapa osäkerhet om analysens objektivitet ska det upplysas om.
 • Det gäller särskilda regler för urval av aktier till fiktiva portföljer.

Subjektiva analyser hittas under funktionen Rapporter.

Regler för privata affärer med värdepapper
Anställda hos Investtech har följande restriktioner för privata affärer med värdepapper och analysarbete:

 • Endast personer som är kategoriserade som analytiker får skriva subjektiva kommentarer eller analyser av de finansiella tillgångar som Investtech analyserar.
 • Personer som är godkända som analytiker, ska enligt interna riktlinjer inte ha kunskap om de övriga anställdas ägarintressen i värdepapper. Övriga anställda ska inte heller ha kunskap om kommande analyser eller rekommendationer innan publicering.
 • Anställda som har kunskap om en kommande analys av en aktie, kan inte handla i den aktien innan tidigast två (2) börsdagar efter att analysen är publicerad.
 • Anställda som är kategoriserade analytiker hos Investtech, har inte tillåtelse att köpa eller sälja aktier privat utöver det som blir kontrollerat och rapporterat samlat i enighet med Investtechs riktlinjer och strategi. Översikt över Investtechs och analytikers ägande är tillgängligt här>>.
 • Investtech, dotterbolag till Investtech, Investtechs analytiker eller närstående till dessa får inte köpa eller sälja aktier som rekommenderas i Investtechs subjektiva analyser, som blir omtalade i media, genom partners, på egna sidor eller från andra källor innan tidigast två (2) börsdagar efter det att analysen blev publicerad.
 • Se egna regler för fiktiva portföljer.
 • För aktier som är med i Investtechs fiktiva portföljer kan Investtech, dotterbolag till Investtech, analytiker och närstående till dessa köpa aktier tidigast en (1) börsdag efter att aktien togs med i portföljen. Det ska tydligt framgå om eventuella intressekonflikter skulle uppstå och när Investtech eller analytiker har ägarintresse i den nämnda aktien. Investtech eller analytiker kan inte sälja en aktie som är i en av Investtechs fiktiva portföljer tidigast en (1) börsdag efter att aktien togs ut ur respektive fiktiva portfölj. Läs mer här om riktlinjer för modellportföljerna.
 • Investtech ska visa aktsamhet vid subjektiva analyser av aktier som ägs av Investtech, dotterbolag till Investtech, analytiker och närstående till dessa, och alltid upplysa om eget ägande eller andra intressekonflikter med hänsyn till reglerna för subjektiva analyser (se rubriken Subjektiva analyser). Den subjektiva analysen ska också uteslutande baseras på de automatiska analyserna för att minska intressekonflikten. Sådana analyser ska bara göras då det av hänsyn till kunder eller media är behov för det och då aldrig förrän tidigast två (2) börsdagar efter att Investtech, dotterbolag till Investtech, analytiker eller närstående till dessa genomfört handel i aktien.

Alla aktier där Investtech, dotterbolag till Investtech, analytiker eller närstående till dessa har ägarintressen, eller där det kan förekomma eventuella andra intressekonflikter är tydligt märkta i själva analysen med hänvisning till denna sidan. Investtech informerar fortlöpande om alla aktier som är ägda av Investtech, dotterbolag till Investtech, analytiker eller närstående till dessa på denna sidan. Transaktionerna registreras med BÖRS - TICKER - ANTAL och publiceras senast innan börsöppning nästa dag.

För ytterligare information om Investtechs analyser och ansvarsfriskrivelse se Disclaimer.

Tidshorisonter
Investtech har tre tidshorisonter för våra analyscharter och rekommendationer.

Tidshorisont Chart Investeringshorisont
Kort sikt 5 månader 1-6 veckor
Medellång sikt 18 månader 1-6 månader
Lång sikt 6 år 1-6 kvartal
Investtech har också candlestickcharts på 21 dagar. Detta, gärna i kombination med kort och medellång analyschart, anser vi är lämpligt för investeringar på 0-10 dagars sikt. Investtechs insiderhandelchart och insideranalys, gärna i kombination med medellång eller lång analyschart, anser vi är lämpligt för investeringar på 1-12 månaders sikt, även om man ibland kan handla mycket kortsiktigt baserat på insiderhandel.

För mer information om Investtech och våra analyser, vänligen besök websidan www.investtech.se eller kontakta oss på email info@investtech.com.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google